• Gợi ý từ khóa:
 • 091*999, *6868, 09888*
 • Để tìm sim có đuôi là 1988 bạn gõ 1988
  Để tìm sim 10 số có đuôi là 1988 bạn gõ 09*1988
  Để tìm sim 6868 đầu 090 bạn gõ 090*6868
  Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 03081992 , nhập 03081992
  Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
số ngày sinh
Lọc đuôi số: Sim 000 Mobifone, Sim 111 Mobifone, Sim 222 Mobifone, Sim 333 Mobifone, Sim 444 Mobifone, Sim 555 Mobifone, Sim 666 Mobifone, Sim 777 Mobifone, Sim 888 Mobifone, Sim 999 Mobifone,
Sim 0000 Mobifone, Sim 1111 Mobifone, Sim 2222 Mobifone, Sim 3333 Mobifone, Sim 4444 Mobifone, Sim 5555 Mobifone, Sim 6666 Mobifone, Sim 7777 Mobifone, Sim 8888 Mobifone, Sim 9999 Mobifone,
Sim 00000 Mobifone, Sim 11111 Mobifone, Sim 22222 Mobifone, Sim 33333 Mobifone, Sim 44444 Mobifone, Sim 55555 Mobifone, Sim 66666 Mobifone, Sim 77777 Mobifone, Sim 88888 Mobifone, Sim 99999 Mobifone,
Sim 000000 Mobifone, Sim 111111 Mobifone, Sim 222222 Mobifone, Sim 333333 Mobifone, Sim 444444 Mobifone, Sim 555555 Mobifone, Sim 666666 Mobifone, Sim 777777 Mobifone, Sim 888888 Mobifone, Sim 999999 Mobifone,
Sim 6868 Mobifone, Sim 8686 Mobifone, Sim 6688 Mobifone, Sim 8866 Mobifone, Sim 6886 Mobifone, Sim 8668 Mobifone
Sim 7979 Mobifone, Sim 3939 Mobifone, Sim 3838 Mobifone, Sim 7878 Mobifone

Số điện thoại gánh, đảo, lặp kép

Số sim Giá tiền Đuôi Kiểu sim Mạng Đặt mua
0904728008 350,000
420.000
0904*08 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0965918448 390,000
470.000
096*918448 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0942698448 400,000
480.000
698448 Vinaphone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0942678448 400,000
480.000
09*8448 Vinaphone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0944358448 400,000
480.000
094*358448 Vinaphone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
Số điện thoại gánh, đảo, lặp kép
0936598448 400,000
480.000
09*598448 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0904938008 440,000
530.000
090*08 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0971158448 490,000
590.000
09*48 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0936198008 500,000
600.000
0936*98008 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0904908448 500,000
600.000
09*08448 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0964318008 520,000
620.000
09*8008 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0971328448 540,000
650.000
328448 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0983728448 540,000
650.000
098*48 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0965368448 540,000
650.000
09*48 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0933658008 540,000
650.000
09*8008 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0937248558 540,000
650.000
09*248558 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0935648008 540,000
650.000
093*48008 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0934188448 540,000
650.000
093*448 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0907318448 550,000
660.000
09*448 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0934108778 550,000
660.000
093*108778 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0967528448 550,000
660.000
096*528448 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0963378448 550,000
660.000
0963*48 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0931768118 550,000
660.000
09*68118 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0931598448 550,000
660.000
0931*448 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0931438008 550,000
660.000
0931*38008 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0963108448 550,000
660.000
09*08448 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0972478448 550,000
660.000
09*48 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0966438008 550,000
660.000
09*8008 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0933498118 550,000
660.000
093*98118 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0937348118 550,000
660.000
09*118 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0937518448 550,000
660.000
09*518448 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0937538118 550,000
660.000
093*8118 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0964758008 550,000
660.000
0964*58008 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0975948008 590,000
710.000
09*948008 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0939618448 590,000
710.000
0939*18448 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0962398448 590,000
710.000
0962*8448 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0984208448 590,000
710.000
098*448 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0964728448 590,000
710.000
0964*8448 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0945470088 590,000
710.000
094*470088 Vinaphone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0936948558 590,000
710.000
093*8558 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0942418228 600,000
720.000
0942*8228 Vinaphone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0943178228 600,000
720.000
094*178228 Vinaphone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0943768228 600,000
720.000
09*8228 Vinaphone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0947328118 600,000
720.000
09*118 Vinaphone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0964258008 600,000
720.000
096*8008 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0947638448 600,000
720.000
0947*48 Vinaphone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0933238448 600,000
720.000
093*238448 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0933478008 600,000
720.000
093*8008 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0933948778 600,000
720.000
093*8778 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0937028118 600,000
720.000
09*118 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0937038448 600,000
720.000
09*038448 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0937418008 600,000
720.000
418008 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0937568448 600,000
720.000
093*448 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0937618448 600,000
720.000
093*8448 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0937708448 600,000
720.000
09*8448 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0908198448 600,000
720.000
09*448 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0908728448 600,000
720.000
09*728448 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0903298448 620,000
740.000
09*98448 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0947928448 620,000
740.000
0947*8448 Vinaphone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0974718448 620,000
740.000
097*8448 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0973628778 620,000
740.000
0973*778 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0943478448 620,000
740.000
09*78448 Vinaphone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0962138448 620,000
740.000
09*38448 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0964018448 620,000
740.000
09*8448 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0938514848 620,000
740.000
09*4848 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0964038448 620,000
740.000
0964*38448 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0944598448 620,000
740.000
09*598448 Vinaphone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0943728448 620,000
740.000
09*8448 Vinaphone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0947078448 620,000
740.000
09*8448 Vinaphone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0946278448 620,000
740.000
094*8448 Vinaphone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0963748448 620,000
740.000
096*448 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0961268448 620,000
740.000
268448 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0933748118 620,000
740.000
09*118 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0937648118 620,000
740.000
0937*118 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0931468448 640,000
770.000
09*68448 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0931478448 640,000
770.000
093*448 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0931498448 640,000
770.000
09*448 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0931458448 640,000
770.000
093*48 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0963178448 650,000
780.000
09*178448 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0975598448 660,000
790.000
09*598448 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0935508778 660,000
790.000
093*508778 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0905238448 660,000
790.000
0905*8448 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0935178008 660,000
790.000
093*78008 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0932458008 660,000
790.000
0932*8008 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0969158448 660,000
790.000
096*48 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0939648008 660,000
790.000
093*8008 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0938510808 660,000
790.000
093*510808 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0934288778 680,000
820.000
09*78 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0973958448 690,000
830.000
0973*58448 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0978928448 690,000
830.000
0978*48 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0972658448 690,000
830.000
097*448 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0987518778 690,000
830.000
518778 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0931438118 690,000
830.000
093*438118 Mobifone Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0986618448 690,000
830.000
098*618448 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0986768448 690,000
830.000
09*768448 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0986598448 690,000
830.000
0986*98448 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0986728448 690,000
830.000
09*728448 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
0986638448 690,000
830.000
09*8448 Viettel Gánh, Lặp, Kép Đặt mua
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2]

Số điện thoại gánh, đảo, lặp kép Sim số đẹp giá rẻ nhất

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SONGAYSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SONGAYSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SONGAYSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Gửi yêu cầu sim số đẹp khác


Quý khách xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form bên dưới

TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP


Giao sim tận nơi - Đăng ký chính chủ

Hàng triệu sim số đẹp cho bạn lựa chọn
Số đẹp đồng hành - Thành công dẫn lối

 • CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
  CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
  CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
  CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
  CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
  Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
  Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
  Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

  Địa chỉ 1: T11 Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội
  Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
  Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
  Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
  Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
  -MST: 5701732681  -Số: 5701732681
 • Website: www.songaysinh.com
 • info@songaysinh.com