• Gợi ý từ khóa:
 • 091*999, *6868, 09888*
 • Để tìm sim có đuôi là 1988 bạn gõ 1988
  Để tìm sim 10 số có đuôi là 1988 bạn gõ 09*1988
  Để tìm sim 6868 đầu 090 bạn gõ 090*6868
  Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 03081992 , nhập 03081992
  Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
số ngày sinh

Sim Vinaphone Năm Sinh Năm 1981 Tân Dậu Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0949311981900,000
1.080.000
Sim 0949311981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
09487319811,200,000
1.440.000
Sim 0948731981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09455019811,200,000
1.440.000
Sim 0945501981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
501981 Vinaphone
Đặt mua
09473219811,200,000
1.440.000
Sim 0947321981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
09454119811,200,000
1.440.000
Sim 0945411981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
09485919811,200,000
1.440.000
Sim 0948591981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
91981 Vinaphone
Đặt mua
09497519811,200,000
1.440.000
Sim 0949751981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
751981 Vinaphone
Đặt mua
09497619811,200,000
1.440.000
Sim 0949761981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
09498219811,200,000
1.440.000
Sim 0949821981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
09448719811,200,000
1.440.000
Sim 0944871981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
71981 Vinaphone
Đặt mua
09449219811,200,000
1.440.000
Sim 0944921981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
921981 Vinaphone
Đặt mua
09495219811,200,000
1.440.000
Sim 0949521981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
09438419811,300,000
1.560.000
Sim 0943841981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
09488719811,400,000
1.680.000
Sim 0948871981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
71981 Vinaphone
Đặt mua
09147019811,400,000
1.680.000
Sim 0914701981 Vinaphone Đầu số 091 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
701981 Vinaphone
Đặt mua
09158019811,400,000
1.680.000
Sim 0915801981 Vinaphone Đầu số 091 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
09497319811,400,000
1.680.000
Sim 0949731981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
09476919811,400,000
1.680.000
Sim 0947691981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
91981 Vinaphone
Đặt mua
09483019811,430,000
1.720.000
Sim 0948301981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
301981 Vinaphone
Đặt mua
09153619811,500,000
1.800.000
Sim 0915361981 Vinaphone Đầu số 091 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
09162719811,500,000
1.800.000
Sim 0916271981 Vinaphone Đầu số 091 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
09466119811,500,000
1.800.000
Sim 0946611981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
11981 Vinaphone
Đặt mua
09496319811,500,000
1.800.000
Sim 0949631981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
631981 Vinaphone
Đặt mua
09412419811,500,000
1.800.000
Sim 0941241981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
09434619811,500,000
1.800.000
Sim 0943461981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
09416419811,500,000
1.800.000
Sim 0941641981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
41981 Vinaphone
Đặt mua
09414319811,500,000
1.800.000
Sim 0941431981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
431981 Vinaphone
Đặt mua
09425419811,500,000
1.800.000
Sim 0942541981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
09413119811,500,000
1.800.000
Sim 0941311981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
09417419811,500,000
1.800.000
Sim 0941741981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
41981 Vinaphone
Đặt mua
09418519811,500,000
1.800.000
Sim 0941851981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
851981 Vinaphone
Đặt mua
09419219811,500,000
1.800.000
Sim 0941921981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
09453619811,500,000
1.800.000
Sim 0945361981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
09445219811,500,000
1.800.000
Sim 0944521981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
21981 Vinaphone
Đặt mua
09184019811,500,000
1.800.000
Sim 0918401981 Vinaphone Đầu số 091 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
401981 Vinaphone
Đặt mua
09437619811,500,000
1.800.000
Sim 0943761981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
09457019811,500,000
1.800.000
Sim 0945701981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
09495519811,500,000
1.800.000
Sim 0949551981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
51981 Vinaphone
Đặt mua
09473619811,500,000
1.800.000
Sim 0947361981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
361981 Vinaphone
Đặt mua
09493519811,500,000
1.800.000
Sim 0949351981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
09469519811,500,000
1.800.000
Sim 0946951981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
09445119811,600,000
1.920.000
Sim 0944511981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
11981 Vinaphone
Đặt mua
09146719811,700,000
2.040.000
Sim 0914671981 Vinaphone Đầu số 091 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
671981 Vinaphone
Đặt mua
09444119811,700,000
2.040.000
Sim 0944411981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
09476219811,700,000
2.040.000
Sim 0947621981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
09436719811,700,000
2.040.000
Sim 0943671981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
71981 Vinaphone
Đặt mua
09456419811,800,000
2.160.000
Sim 0945641981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
641981 Vinaphone
Đặt mua
09456119811,800,000
2.160.000
Sim 0945611981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
09489619811,800,000
2.160.000
Sim 0948961981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
09174019811,800,000
2.160.000
Sim 0917401981 Vinaphone Đầu số 091 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
01981 Vinaphone
Đặt mua
09467319811,800,000
2.160.000
Sim 0946731981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
731981 Vinaphone
Đặt mua
09479719811,800,000
2.160.000
Sim 0947971981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
09494819811,800,000
2.160.000
Sim 0949481981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
09471619811,800,000
2.160.000
Sim 0947161981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
61981 Vinaphone
Đặt mua
09449519811,800,000
2.160.000
Sim 0944951981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
951981 Vinaphone
Đặt mua
09486119811,800,000
2.160.000
Sim 0948611981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
981 Vinaphone
Đặt mua
09114919811,800,000
2.160.000
Sim 0911491981 Vinaphone Đầu số 091 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1981 Vinaphone
Đặt mua
09116419811,800,000
2.160.000
Sim 0911641981 Vinaphone Đầu số 091 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
41981 Vinaphone
Đặt mua
09414419811,800,000
2.160.000
Sim 0941441981 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
441981 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 1981 Tân Dậu Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SONGAYSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SONGAYSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SONGAYSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Gửi yêu cầu sim số đẹp khác


Quý khách xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form bên dưới

TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP


Giao sim tận nơi - Đăng ký chính chủ

Hàng triệu sim số đẹp cho bạn lựa chọn
Số đẹp đồng hành - Thành công dẫn lối

 • CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
  CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
  CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
  CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
  CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
  Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
  Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
  Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

  Địa chỉ 1: T11 Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội
  Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
  Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
  Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
  Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
  -MST: 5701732681  -Số: 5701732681
 • Website: www.songaysinh.com
 • info@songaysinh.com