• Gợi ý từ khóa:
 • 091*999, *6868, 09888*
 • Để tìm sim có đuôi là 1988 bạn gõ 1988
  Để tìm sim 10 số có đuôi là 1988 bạn gõ 09*1988
  Để tìm sim 6868 đầu 090 bạn gõ 090*6868
  Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 03081992 , nhập 03081992
  Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
số ngày sinh

Sim Viettel Năm Sinh - Sim viettel nam sinh

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0974961964350,000
420.000
Sim 0974961964 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1964 Viettel
Đặt mua
0964821954350,000
420.000
Sim 0964821954 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
21954 Viettel
Đặt mua
0986381954350,000
420.000
Sim 0986381954 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
381954 Viettel
Đặt mua
0972351954350,000
420.000
Sim 0972351954 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0968011954370,000
440.000
Sim 0968011954 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0962491964390,000
470.000
Sim 0962491964 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
91964 Viettel
Đặt mua
0967311954520,000
620.000
Sim 0967311954 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
311954 Viettel
Đặt mua
0967511964520,000
620.000
Sim 0967511964 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
964 Viettel
Đặt mua
0989411964520,000
620.000
Sim 0989411964 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1964 Viettel
Đặt mua
0961861954520,000
620.000
Sim 0961861954 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
61954 Viettel
Đặt mua
0976371954520,000
620.000
Sim 0976371954 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
371954 Viettel
Đặt mua
0984921954540,000
650.000
Sim 0984921954 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0965081954550,000
660.000
Sim 0965081954 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0975311964550,000
660.000
Sim 0975311964 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
11964 Viettel
Đặt mua
0962601954550,000
660.000
Sim 0962601954 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
601954 Viettel
Đặt mua
0969461954550,000
660.000
Sim 0969461954 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0965841954550,000
660.000
Sim 0965841954 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0971271954550,000
660.000
Sim 0971271954 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
71954 Viettel
Đặt mua
0964431964550,000
660.000
Sim 0964431964 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
431964 Viettel
Đặt mua
0965931954550,000
660.000
Sim 0965931954 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0986171954550,000
660.000
Sim 0986171954 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0966431954580,000
700.000
Sim 0966431954 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
31954 Viettel
Đặt mua
0962651954580,000
700.000
Sim 0962651954 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
651954 Viettel
Đặt mua
0978861954580,000
700.000
Sim 0978861954 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0962451964590,000
710.000
Sim 0962451964 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1964 Viettel
Đặt mua
0974271954590,000
710.000
Sim 0974271954 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
71954 Viettel
Đặt mua
0962391954590,000
710.000
Sim 0962391954 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
391954 Viettel
Đặt mua
0969701954590,000
710.000
Sim 0969701954 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0971651954590,000
710.000
Sim 0971651954 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0962381954590,000
710.000
Sim 0962381954 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
81954 Viettel
Đặt mua
0983761954600,000
720.000
Sim 0983761954 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
761954 Viettel
Đặt mua
0973501954600,000
720.000
Sim 0973501954 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0971181954600,000
720.000
Sim 0971181954 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0973541964620,000
740.000
Sim 0973541964 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
41964 Viettel
Đặt mua
0966481954620,000
740.000
Sim 0966481954 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
481954 Viettel
Đặt mua
0965441954620,000
740.000
Sim 0965441954 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0971721954620,000
740.000
Sim 0971721954 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0972301954620,000
740.000
Sim 0972301954 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
01954 Viettel
Đặt mua
0963241954620,000
740.000
Sim 0963241954 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
241954 Viettel
Đặt mua
0965071954620,000
740.000
Sim 0965071954 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0975461954620,000
740.000
Sim 0975461954 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0967391954620,000
740.000
Sim 0967391954 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
91954 Viettel
Đặt mua
0984391954620,000
740.000
Sim 0984391954 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
391954 Viettel
Đặt mua
0973611954620,000
740.000
Sim 0973611954 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0962991964620,000
740.000
Sim 0962991964 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1964 Viettel
Đặt mua
0967381954620,000
740.000
Sim 0967381954 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
81954 Viettel
Đặt mua
0968621954620,000
740.000
Sim 0968621954 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
621954 Viettel
Đặt mua
0963271954620,000
740.000
Sim 0963271954 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0966931954620,000
740.000
Sim 0966931954 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0966431964620,000
740.000
Sim 0966431964 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
31964 Viettel
Đặt mua
0969771964620,000
740.000
Sim 0969771964 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
771964 Viettel
Đặt mua
0963821954620,000
740.000
Sim 0963821954 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0967331954620,000
740.000
Sim 0967331954 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0973641954620,000
740.000
Sim 0973641954 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
41954 Viettel
Đặt mua
0982781954620,000
740.000
Sim 0982781954 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
781954 Viettel
Đặt mua
0969651954620,000
740.000
Sim 0969651954 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
954 Viettel
Đặt mua
0971201954620,000
740.000
Sim 0971201954 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1954 Viettel
Đặt mua
0965871964620,000
740.000
Sim 0965871964 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
0989301964630,000
760.000
Sim 0989301964 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
301964 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel vào mạng tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SONGAYSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SONGAYSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SONGAYSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Gửi yêu cầu sim số đẹp khác


Quý khách xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form bên dưới

TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP


Giao sim tận nơi - Đăng ký chính chủ

Hàng triệu sim số đẹp cho bạn lựa chọn
Số đẹp đồng hành - Thành công dẫn lối

 • CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
  CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
  CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
  CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
  CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
  Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
  Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
  Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

  Địa chỉ 1: T11 Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội
  Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
  Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
  Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
  Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
  -MST: 5701732681  -Số: 5701732681
 • Website: www.songaysinh.com
 • info@songaysinh.com