• Gợi ý từ khóa:
 • 091*999, *6868, 09888*
 • Để tìm sim có đuôi là 1988 bạn gõ 1988
  Để tìm sim 10 số có đuôi là 1988 bạn gõ 09*1988
  Để tìm sim 6868 đầu 090 bạn gõ 090*6868
  Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 03081992 , nhập 03081992
  Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
số ngày sinh

Sim Viettel Năm Sinh Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0961031957390,000
470.000
Sim 0961031957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1957 Viettel
Đặt mua
0972931957480,000
580.000
Sim 0972931957 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
31957 Viettel
Đặt mua
0965721957500,000
600.000
Sim 0965721957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
721957 Viettel
Đặt mua
0968901957500,000
600.000
Sim 0968901957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
957 Viettel
Đặt mua
0967501957500,000
600.000
Sim 0967501957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1957 Viettel
Đặt mua
0986271957500,000
600.000
Sim 0986271957 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
71957 Viettel
Đặt mua
0977501957500,000
600.000
Sim 0977501957 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
501957 Viettel
Đặt mua
0963561957520,000
620.000
Sim 0963561957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
957 Viettel
Đặt mua
0971291957550,000
660.000
Sim 0971291957 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1957 Viettel
Đặt mua
0975961967600,000
720.000
Sim 0975961967 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
61967 Viettel
Đặt mua
0971321957600,000
720.000
Sim 0971321957 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
321957 Viettel
Đặt mua
0968971957600,000
720.000
Sim 0968971957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
957 Viettel
Đặt mua
0969771957600,000
720.000
Sim 0969771957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1957 Viettel
Đặt mua
0963511957600,000
720.000
Sim 0963511957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
11957 Viettel
Đặt mua
0971211957600,000
720.000
Sim 0971211957 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
211957 Viettel
Đặt mua
0967021957600,000
720.000
Sim 0967021957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
957 Viettel
Đặt mua
0967711957600,000
720.000
Sim 0967711957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1957 Viettel
Đặt mua
0973351957600,000
720.000
Sim 0973351957 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
51957 Viettel
Đặt mua
0976231957600,000
720.000
Sim 0976231957 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
231957 Viettel
Đặt mua
0977231967600,000
720.000
Sim 0977231967 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0965851957650,000
780.000
Sim 0965851957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1957 Viettel
Đặt mua
0965301957650,000
780.000
Sim 0965301957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
01957 Viettel
Đặt mua
0975821957700,000
840.000
Sim 0975821957 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
821957 Viettel
Đặt mua
0965591957700,000
840.000
Sim 0965591957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
957 Viettel
Đặt mua
0979711957700,000
840.000
Sim 0979711957 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1957 Viettel
Đặt mua
0975861957700,000
840.000
Sim 0975861957 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
61957 Viettel
Đặt mua
0966811957700,000
840.000
Sim 0966811957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
811957 Viettel
Đặt mua
0972501967720,000
860.000
Sim 0972501967 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0961781957740,000
890.000
Sim 0961781957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1957 Viettel
Đặt mua
0981551967750,000
900.000
Sim 0981551967 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
51967 Viettel
Đặt mua
0981781957750,000
900.000
Sim 0981781957 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
781957 Viettel
Đặt mua
0978561957780,000
940.000
Sim 0978561957 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
957 Viettel
Đặt mua
0969971957780,000
940.000
Sim 0969971957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1957 Viettel
Đặt mua
0961701967800,000
960.000
Sim 0961701967 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
01967 Viettel
Đặt mua
0988501957800,000
960.000
Sim 0988501957 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
501957 Viettel
Đặt mua
0987031967800,000
960.000
Sim 0987031967 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0979511957800,000
960.000
Sim 0979511957 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1957 Viettel
Đặt mua
0966551957800,000
960.000
Sim 0966551957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
51957 Viettel
Đặt mua
0966381957800,000
960.000
Sim 0966381957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
381957 Viettel
Đặt mua
0966391957800,000
960.000
Sim 0966391957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
957 Viettel
Đặt mua
0971151957800,000
960.000
Sim 0971151957 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1957 Viettel
Đặt mua
0965871967800,000
960.000
Sim 0965871967 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
71967 Viettel
Đặt mua
0963371957800,000
960.000
Sim 0963371957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
371957 Viettel
Đặt mua
0968931957800,000
960.000
Sim 0968931957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
957 Viettel
Đặt mua
0975201957800,000
960.000
Sim 0975201957 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1957 Viettel
Đặt mua
0975601957800,000
960.000
Sim 0975601957 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
01957 Viettel
Đặt mua
0985901967800,000
960.000
Sim 0985901967 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
901967 Viettel
Đặt mua
0966761957830,000
1.000.000
Sim 0966761957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
957 Viettel
Đặt mua
0966621957830,000
1.000.000
Sim 0966621957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1957 Viettel
Đặt mua
0967291967850,000
1.020.000
Sim 0967291967 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
91967 Viettel
Đặt mua
0965051957850,000
1.020.000
Sim 0965051957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
051957 Viettel
Đặt mua
0971301967900,000
1.080.000
Sim 0971301967 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0962781957900,000
1.080.000
Sim 0962781957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1957 Viettel
Đặt mua
0965391967900,000
1.080.000
Sim 0965391967 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
91967 Viettel
Đặt mua
0962931957900,000
1.080.000
Sim 0962931957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
931957 Viettel
Đặt mua
0969281957900,000
1.080.000
Sim 0969281957 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
957 Viettel
Đặt mua
0962371967940,000
1.130.000
Sim 0962371967 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0979801957990,000
1.190.000
Sim 0979801957 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
01957 Viettel
Đặt mua
09827019671,000,000
1.200.000
Sim 0982701967 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
701967 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel vào mạng tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SONGAYSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SONGAYSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SONGAYSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Gửi yêu cầu sim số đẹp khác


Quý khách xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form bên dưới

TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP


Giao sim tận nơi - Đăng ký chính chủ

Hàng triệu sim số đẹp cho bạn lựa chọn
Số đẹp đồng hành - Thành công dẫn lối

 • CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
  CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
  CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
  CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
  CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
  Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
  Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
  Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

  Địa chỉ 1: T11 Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội
  Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
  Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
  Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
  Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
  -MST: 5701732681  -Số: 5701732681
 • Website: www.songaysinh.com
 • info@songaysinh.com