• Gợi ý từ khóa:
 • 091*999, *6868, 09888*
 • Để tìm sim có đuôi là 1988 bạn gõ 1988
  Để tìm sim 10 số có đuôi là 1988 bạn gõ 09*1988
  Để tìm sim 6868 đầu 090 bạn gõ 090*6868
  Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 03081992 , nhập 03081992
  Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
số ngày sinh

Sim Viettel Không lỗi dính 4 - Sim viettel khong loi dinh 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0978018629500,000
600.000
Sim 0978018629 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
8629 Viettel
Đặt mua
0968921829800,000
960.000
Sim 0968921829 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
21829 Viettel
Đặt mua
0979521859350,000
420.000
Sim 0979521859 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
521859 Viettel
Đặt mua
0975395169350,000
420.000
Sim 0975395169 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
169 Viettel
Đặt mua
0979227319350,000
420.000
Sim 0979227319 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
7319 Viettel
Đặt mua
0968860269350,000
420.000
Sim 0968860269 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
60269 Viettel
Đặt mua
0963190219350,000
420.000
Sim 0963190219 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
190219 Viettel
Đặt mua
0965110059350,000
420.000
Sim 0965110059 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
059 Viettel
Đặt mua
0961011929350,000
420.000
Sim 0961011929 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
1929 Viettel
Đặt mua
0983630319350,000
420.000
Sim 0983630319 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
30319 Viettel
Đặt mua
0983617859350,000
420.000
Sim 0983617859 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
617859 Viettel
Đặt mua
0972375809350,000
420.000
Sim 0972375809 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
809 Viettel
Đặt mua
0968066729350,000
420.000
Sim 0968066729 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
6729 Viettel
Đặt mua
0986175019350,000
420.000
Sim 0986175019 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
75019 Viettel
Đặt mua
0978037619350,000
420.000
Sim 0978037619 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
037619 Viettel
Đặt mua
0973815019350,000
420.000
Sim 0973815019 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
019 Viettel
Đặt mua
0967255809350,000
420.000
Sim 0967255809 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
5809 Viettel
Đặt mua
0983061859350,000
420.000
Sim 0983061859 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
61859 Viettel
Đặt mua
0965570359350,000
420.000
Sim 0965570359 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
570359 Viettel
Đặt mua
0962083329350,000
420.000
Sim 0962083329 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
329 Viettel
Đặt mua
0965897359350,000
420.000
Sim 0965897359 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
7359 Viettel
Đặt mua
0987190029350,000
420.000
Sim 0987190029 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
90029 Viettel
Đặt mua
0983379209350,000
420.000
Sim 0983379209 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
379209 Viettel
Đặt mua
0967238059350,000
420.000
Sim 0967238059 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
059 Viettel
Đặt mua
0962767169350,000
420.000
Sim 0962767169 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
7169 Viettel
Đặt mua
0965850329350,000
420.000
Sim 0965850329 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
50329 Viettel
Đặt mua
0977153919350,000
420.000
Sim 0977153919 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
153919 Viettel
Đặt mua
0962901309350,000
420.000
Sim 0962901309 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
309 Viettel
Đặt mua
0962276019350,000
420.000
Sim 0962276019 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
6019 Viettel
Đặt mua
0971257519350,000
420.000
Sim 0971257519 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
57519 Viettel
Đặt mua
0976396259350,000
420.000
Sim 0976396259 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
396259 Viettel
Đặt mua
0965566829350,000
420.000
Sim 0965566829 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
829 Viettel
Đặt mua
0961675089350,000
420.000
Sim 0961675089 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
5089 Viettel
Đặt mua
0968835759350,000
420.000
Sim 0968835759 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
35759 Viettel
Đặt mua
0967773159350,000
420.000
Sim 0967773159 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comTam Hoa Giữa
773159 Viettel
Đặt mua
0971925309350,000
420.000
Sim 0971925309 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
309 Viettel
Đặt mua
0971837019350,000
420.000
Sim 0971837019 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
7019 Viettel
Đặt mua
0971093719350,000
420.000
Sim 0971093719 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
93719 Viettel
Đặt mua
0965257319350,000
420.000
Sim 0965257319 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
257319 Viettel
Đặt mua
0976993759350,000
420.000
Sim 0976993759 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
759 Viettel
Đặt mua
0965061529350,000
420.000
Sim 0965061529 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
1529 Viettel
Đặt mua
0987803129350,000
420.000
Sim 0987803129 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
03129 Viettel
Đặt mua
0972253129350,000
420.000
Sim 0972253129 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
253129 Viettel
Đặt mua
0971059619350,000
420.000
Sim 0971059619 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
619 Viettel
Đặt mua
0965022519350,000
420.000
Sim 0965022519 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
2519 Viettel
Đặt mua
0969816529350,000
420.000
Sim 0969816529 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
16529 Viettel
Đặt mua
0965520029350,000
420.000
Sim 0965520029 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
520029 Viettel
Đặt mua
0975308329350,000
420.000
Sim 0975308329 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
329 Viettel
Đặt mua
0966683029350,000
420.000
Sim 0966683029 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comTam Hoa Giữa
3029 Viettel
Đặt mua
0975893619350,000
420.000
Sim 0975893619 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
93619 Viettel
Đặt mua
0971606819350,000
420.000
Sim 0971606819 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
606819 Viettel
Đặt mua
0962858059350,000
420.000
Sim 0962858059 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
059 Viettel
Đặt mua
0971680519350,000
420.000
Sim 0971680519 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
0519 Viettel
Đặt mua
0976203219350,000
420.000
Sim 0976203219 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
03219 Viettel
Đặt mua
0978508159350,000
420.000
Sim 0978508159 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
508159 Viettel
Đặt mua
0963805329350,000
420.000
Sim 0963805329 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
329 Viettel
Đặt mua
0987382169350,000
420.000
Sim 0987382169 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
2169 Viettel
Đặt mua
0967306329350,000
420.000
Sim 0967306329 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
06329 Viettel
Đặt mua
0963809319350,000
420.000
Sim 0963809319 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
809319 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel vào mạng tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SONGAYSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SONGAYSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SONGAYSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Gửi yêu cầu sim số đẹp khác


Quý khách xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form bên dưới

TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP


Giao sim tận nơi - Đăng ký chính chủ

Hàng triệu sim số đẹp cho bạn lựa chọn
Số đẹp đồng hành - Thành công dẫn lối

 • CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
  CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
  CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
  CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
  CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
  Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
  Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
  Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

  Địa chỉ 1: T11 Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội
  Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
  Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
  Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
  Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
  -MST: 5701732681  -Số: 5701732681
 • Website: www.songaysinh.com
 • info@songaysinh.com