• Gợi ý từ khóa:
 • 091*999, *6868, 09888*
 • Để tìm sim có đuôi là 1988 bạn gõ 1988
  Để tìm sim 10 số có đuôi là 1988 bạn gõ 09*1988
  Để tìm sim 6868 đầu 090 bạn gõ 090*6868
  Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 03081992 , nhập 03081992
  Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
số ngày sinh

Sim Trả Trước Đầu Số 085 Vinaphone

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0854224879350,000
420.000
Sim 0854224879 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
4879 Vinaphone
Đặt mua
0854348479350,000
420.000
Sim 0854348479 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
48479 Vinaphone
Đặt mua
0854002479350,000
420.000
Sim 0854002479 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
002479 Vinaphone
Đặt mua
0854621879350,000
420.000
Sim 0854621879 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
879 Vinaphone
Đặt mua
0854242879350,000
420.000
Sim 0854242879 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
2879 Vinaphone
Đặt mua
0854818479350,000
420.000
Sim 0854818479 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
18479 Vinaphone
Đặt mua
0854248479350,000
420.000
Sim 0854248479 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
248479 Vinaphone
Đặt mua
0854344879350,000
420.000
Sim 0854344879 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
879 Vinaphone
Đặt mua
0854751879350,000
420.000
Sim 0854751879 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
1879 Vinaphone
Đặt mua
0854831879350,000
420.000
Sim 0854831879 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
31879 Vinaphone
Đặt mua
0854202479350,000
420.000
Sim 0854202479 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
202479 Vinaphone
Đặt mua
0854564879350,000
420.000
Sim 0854564879 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
879 Vinaphone
Đặt mua
0854412879350,000
420.000
Sim 0854412879 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
2879 Vinaphone
Đặt mua
0854942879350,000
420.000
Sim 0854942879 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
42879 Vinaphone
Đặt mua
0854524879350,000
420.000
Sim 0854524879 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
524879 Vinaphone
Đặt mua
0854934879350,000
420.000
Sim 0854934879 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
879 Vinaphone
Đặt mua
0854662879350,000
420.000
Sim 0854662879 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
2879 Vinaphone
Đặt mua
0854352879350,000
420.000
Sim 0854352879 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
52879 Vinaphone
Đặt mua
0854051479350,000
420.000
Sim 0854051479 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
051479 Vinaphone
Đặt mua
0854510679350,000
420.000
Sim 0854510679 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
679 Vinaphone
Đặt mua
0854324879350,000
420.000
Sim 0854324879 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
4879 Vinaphone
Đặt mua
0854461879350,000
420.000
Sim 0854461879 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
61879 Vinaphone
Đặt mua
0854426479350,000
420.000
Sim 0854426479 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
426479 Vinaphone
Đặt mua
0854510479350,000
420.000
Sim 0854510479 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
479 Vinaphone
Đặt mua
0854710479350,000
420.000
Sim 0854710479 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
0479 Vinaphone
Đặt mua
0854302479350,000
420.000
Sim 0854302479 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
02479 Vinaphone
Đặt mua
0854058479350,000
420.000
Sim 0854058479 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
058479 Vinaphone
Đặt mua
0854708479350,000
420.000
Sim 0854708479 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
479 Vinaphone
Đặt mua
0854458479350,000
420.000
Sim 0854458479 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
8479 Vinaphone
Đặt mua
0854251879350,000
420.000
Sim 0854251879 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
51879 Vinaphone
Đặt mua
0854350879350,000
420.000
Sim 0854350879 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
350879 Vinaphone
Đặt mua
0854810879350,000
420.000
Sim 0854810879 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
879 Vinaphone
Đặt mua
0854820879350,000
420.000
Sim 0854820879 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
0879 Vinaphone
Đặt mua
0854960879350,000
420.000
Sim 0854960879 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
60879 Vinaphone
Đặt mua
0854170879350,000
420.000
Sim 0854170879 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
170879 Vinaphone
Đặt mua
0854026079350,000
420.000
Sim 0854026079 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
079 Vinaphone
Đặt mua
0854570879350,000
420.000
Sim 0854570879 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
0879 Vinaphone
Đặt mua
0854915079350,000
420.000
Sim 0854915079 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
15079 Vinaphone
Đặt mua
0854966079350,000
420.000
Sim 0854966079 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
966079 Vinaphone
Đặt mua
0854970879350,000
420.000
Sim 0854970879 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
879 Vinaphone
Đặt mua
0854104879350,000
420.000
Sim 0854104879 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
4879 Vinaphone
Đặt mua
0854480879350,000
420.000
Sim 0854480879 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
80879 Vinaphone
Đặt mua
0854986979350,000
420.000
Sim 0854986979 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
986979 Vinaphone
Đặt mua
0854982979350,000
420.000
Sim 0854982979 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
979 Vinaphone
Đặt mua
0854956979350,000
420.000
Sim 0854956979 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
6979 Vinaphone
Đặt mua
0854894979350,000
420.000
Sim 0854894979 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
94979 Vinaphone
Đặt mua
0854839279350,000
420.000
Sim 0854839279 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
839279 Vinaphone
Đặt mua
0854826779350,000
420.000
Sim 0854826779 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
779 Vinaphone
Đặt mua
0854713779350,000
420.000
Sim 0854713779 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
3779 Vinaphone
Đặt mua
0854678579350,000
420.000
Sim 0854678579 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
78579 Vinaphone
Đặt mua
0854560779350,000
420.000
Sim 0854560779 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
560779 Vinaphone
Đặt mua
0854494979350,000
420.000
Sim 0854494979 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
979 Vinaphone
Đặt mua
0854490979350,000
420.000
Sim 0854490979 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
0979 Vinaphone
Đặt mua
0854352979350,000
420.000
Sim 0854352979 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
52979 Vinaphone
Đặt mua
0854351779350,000
420.000
Sim 0854351779 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
351779 Vinaphone
Đặt mua
0854298979350,000
420.000
Sim 0854298979 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
979 Vinaphone
Đặt mua
0854153779350,000
420.000
Sim 0854153779 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
3779 Vinaphone
Đặt mua
0854132979350,000
420.000
Sim 0854132979 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
32979 Vinaphone
Đặt mua
0854049979350,000
420.000
Sim 0854049979 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Dễ nhớ
049979 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim trả trước: Thuê bao trả trước là thuê bao người dùng thẻ để nạp tiền vào tài khoản và có hạn sử dụng tùy theo số tiền người dùng nạp hoặc loại gói cước mà mình dùng
Sim số đẹp Trả Trước
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 085 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 085 là của nhà mạng: Vinaphone
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SONGAYSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SONGAYSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SONGAYSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Gửi yêu cầu sim số đẹp khác


Quý khách xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form bên dưới

TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP


Giao sim tận nơi - Đăng ký chính chủ

Hàng triệu sim số đẹp cho bạn lựa chọn
Số đẹp đồng hành - Thành công dẫn lối

 • CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
  CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
  CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
  CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
  CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
  Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
  Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
  Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

  Địa chỉ 1: T11 Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội
  Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
  Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
  Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
  Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
  -MST: 5701732681  -Số: 5701732681
 • Website: www.songaysinh.com
 • info@songaysinh.com