• Gợi ý từ khóa:
 • 091*999, *6868, 09888*
 • Để tìm sim có đuôi là 1988 bạn gõ 1988
  Để tìm sim 10 số có đuôi là 1988 bạn gõ 09*1988
  Để tìm sim 6868 đầu 090 bạn gõ 090*6868
  Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 03081992 , nhập 03081992
  Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
số ngày sinh

Sim Năm Sinh Năm 2010 Canh Dần Mệnh Mộc, Tùng bách mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0949732010500,000
600.000
Sim 0949732010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0947702010500,000
600.000
Sim 0947702010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
02010 Vinaphone
Đặt mua
0949412010500,000
600.000
Sim 0949412010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
412010 Vinaphone
Đặt mua
0949742010500,000
600.000
Sim 0949742010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0948702010500,000
600.000
Sim 0948702010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0949512010500,000
600.000
Sim 0949512010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
12010 Vinaphone
Đặt mua
0945312010500,000
600.000
Sim 0945312010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
312010 Vinaphone
Đặt mua
0947532010500,000
600.000
Sim 0947532010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0948532010500,000
600.000
Sim 0948532010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0944402010500,000
600.000
Sim 0944402010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
02010 Vinaphone
Đặt mua
0945702010500,000
600.000
Sim 0945702010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
702010 Vinaphone
Đặt mua
0947502010500,000
600.000
Sim 0947502010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0943802010500,000
600.000
Sim 0943802010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0949842010620,000
740.000
Sim 0949842010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
42010 Vinaphone
Đặt mua
0941702010620,000
740.000
Sim 0941702010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
702010 Vinaphone
Đặt mua
0904132010660,000
790.000
Sim 0904132010 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Mobifone
Đặt mua
0932502010660,000
790.000
Sim 0932502010 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
0949262010670,000
800.000
Sim 0949262010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
62010 Vinaphone
Đặt mua
0934602010690,000
830.000
Sim 0934602010 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
602010 Mobifone
Đặt mua
0937742010690,000
830.000
Sim 0937742010 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Mobifone
Đặt mua
0949972010690,000
830.000
Sim 0949972010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0937092010690,000
830.000
Sim 0937092010 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
92010 Mobifone
Đặt mua
0934632010690,000
830.000
Sim 0934632010 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
632010 Mobifone
Đặt mua
0947402010690,000
830.000
Sim 0947402010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0936702010700,000
840.000
Sim 0936702010 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
0945742010750,000
900.000
Sim 0945742010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
42010 Vinaphone
Đặt mua
0901602010760,000
910.000
Sim 0901602010 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
602010 Mobifone
Đặt mua
0941602010760,000
910.000
Sim 0941602010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0937192010760,000
910.000
Sim 0937192010 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
0944532010760,000
910.000
Sim 0944532010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
32010 Vinaphone
Đặt mua
0944152010760,000
910.000
Sim 0944152010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
152010 Vinaphone
Đặt mua
0942602010760,000
910.000
Sim 0942602010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0944572010800,000
960.000
Sim 0944572010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0947152010800,000
960.000
Sim 0947152010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
52010 Vinaphone
Đặt mua
0947672010800,000
960.000
Sim 0947672010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
672010 Vinaphone
Đặt mua
0947422010800,000
960.000
Sim 0947422010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0943712010800,000
960.000
Sim 0943712010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0947452010800,000
960.000
Sim 0947452010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
52010 Vinaphone
Đặt mua
0946542010800,000
960.000
Sim 0946542010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
542010 Vinaphone
Đặt mua
0945632010800,000
960.000
Sim 0945632010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0946352010800,000
960.000
Sim 0946352010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0946142010800,000
960.000
Sim 0946142010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
42010 Vinaphone
Đặt mua
0946322010800,000
960.000
Sim 0946322010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
322010 Vinaphone
Đặt mua
0943742010800,000
960.000
Sim 0943742010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0944072010800,000
960.000
Sim 0944072010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0948042010800,000
960.000
Sim 0948042010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
42010 Vinaphone
Đặt mua
0945482010800,000
960.000
Sim 0945482010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
482010 Vinaphone
Đặt mua
0946932010800,000
960.000
Sim 0946932010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0948812010800,000
960.000
Sim 0948812010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0946472010800,000
960.000
Sim 0946472010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
72010 Vinaphone
Đặt mua
0946272010800,000
960.000
Sim 0946272010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
272010 Vinaphone
Đặt mua
0945832010800,000
960.000
Sim 0945832010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0943612010800,000
960.000
Sim 0943612010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0944762010800,000
960.000
Sim 0944762010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
62010 Vinaphone
Đặt mua
0948642010800,000
960.000
Sim 0948642010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
642010 Vinaphone
Đặt mua
0947982010800,000
960.000
Sim 0947982010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
0948692010800,000
960.000
Sim 0948692010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0947092010800,000
960.000
Sim 0947092010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
92010 Vinaphone
Đặt mua
0943842010800,000
960.000
Sim 0943842010 Vinaphone Đầu số 094 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
842010 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 2010 Canh Dần Mệnh Mộc, Tùng bách mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SONGAYSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SONGAYSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SONGAYSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Gửi yêu cầu sim số đẹp khác


Quý khách xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form bên dưới

TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP


Giao sim tận nơi - Đăng ký chính chủ

Hàng triệu sim số đẹp cho bạn lựa chọn
Số đẹp đồng hành - Thành công dẫn lối

 • CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
  CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
  CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
  CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
  CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
  Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
  Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
  Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

  Địa chỉ 1: T11 Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội
  Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
  Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
  Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
  Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
  -MST: 5701732681  -Số: 5701732681
 • Website: www.songaysinh.com
 • info@songaysinh.com