• Gợi ý từ khóa:
 • 091*999, *6868, 09888*
 • Để tìm sim có đuôi là 1988 bạn gõ 1988
  Để tìm sim 10 số có đuôi là 1988 bạn gõ 09*1988
  Để tìm sim 6868 đầu 090 bạn gõ 090*6868
  Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 03081992 , nhập 03081992
  Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
số ngày sinh

Sim Mobifone Tam Hoa Năm 2000 Canh Thìn Mệnh Kim, Bạch lạp kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0936172000790,000
950.000
Sim 0936172000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
2000 Mobifone
Đặt mua
0936192000790,000
950.000
Sim 0936192000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
92000 Mobifone
Đặt mua
0936422000790,000
950.000
Sim 0936422000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
422000 Mobifone
Đặt mua
0936382000790,000
950.000
Sim 0936382000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0934612000790,000
950.000
Sim 0934612000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
2000 Mobifone
Đặt mua
0936352000790,000
950.000
Sim 0936352000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
52000 Mobifone
Đặt mua
0901772000790,000
950.000
Sim 0901772000 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
772000 Mobifone
Đặt mua
0936132000790,000
950.000
Sim 0936132000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0936032000790,000
950.000
Sim 0936032000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
2000 Mobifone
Đặt mua
0901732000790,000
950.000
Sim 0901732000 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
32000 Mobifone
Đặt mua
0903492000790,000
950.000
Sim 0903492000 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
492000 Mobifone
Đặt mua
0934452000790,000
950.000
Sim 0934452000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0906212000790,000
950.000
Sim 0906212000 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
2000 Mobifone
Đặt mua
0936082000790,000
950.000
Sim 0936082000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
82000 Mobifone
Đặt mua
0934462000790,000
950.000
Sim 0934462000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
462000 Mobifone
Đặt mua
0904632000790,000
950.000
Sim 0904632000 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0901762000790,000
950.000
Sim 0901762000 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
2000 Mobifone
Đặt mua
0934682000790,000
950.000
Sim 0934682000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
82000 Mobifone
Đặt mua
0934642000790,000
950.000
Sim 0934642000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
642000 Mobifone
Đặt mua
0902132000790,000
950.000
Sim 0902132000 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0903422000790,000
950.000
Sim 0903422000 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
2000 Mobifone
Đặt mua
0904622000790,000
950.000
Sim 0904622000 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
22000 Mobifone
Đặt mua
0903282000790,000
950.000
Sim 0903282000 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
282000 Mobifone
Đặt mua
0902282000790,000
950.000
Sim 0902282000 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0934592000790,000
950.000
Sim 0934592000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
2000 Mobifone
Đặt mua
0931762000790,000
950.000
Sim 0931762000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
62000 Mobifone
Đặt mua
0904532000790,000
950.000
Sim 0904532000 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
532000 Mobifone
Đặt mua
0934512000790,000
950.000
Sim 0934512000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
0901702000790,000
950.000
Sim 0901702000 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
2000 Mobifone
Đặt mua
0936162000790,000
950.000
Sim 0936162000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
62000 Mobifone
Đặt mua
0936282000790,000
950.000
Sim 0936282000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
282000 Mobifone
Đặt mua
09373220001,370,000
1.640.000
Sim 0937322000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
09325320001,400,000
1.680.000
Sim 0932532000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
2000 Mobifone
Đặt mua
09337420001,550,000
1.860.000
Sim 0933742000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
42000 Mobifone
Đặt mua
09315420001,550,000
1.860.000
Sim 0931542000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
542000 Mobifone
Đặt mua
09317420001,550,000
1.860.000
Sim 0931742000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
09338520001,600,000
1.920.000
Sim 0933852000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
2000 Mobifone
Đặt mua
09328120001,630,000
1.960.000
Sim 0932812000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
12000 Mobifone
Đặt mua
09399420001,630,000
1.960.000
Sim 0939942000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
942000 Mobifone
Đặt mua
09363420001,700,000
2.040.000
Sim 0936342000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
09397420001,700,000
2.040.000
Sim 0939742000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
2000 Mobifone
Đặt mua
09356420001,700,000
2.040.000
Sim 0935642000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
42000 Mobifone
Đặt mua
09377020001,700,000
2.040.000
Sim 0937702000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
702000 Mobifone
Đặt mua
09328420001,700,000
2.040.000
Sim 0932842000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
09375820001,700,000
2.040.000
Sim 0937582000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
2000 Mobifone
Đặt mua
09074120001,740,000
2.090.000
Sim 0907412000 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
12000 Mobifone
Đặt mua
09371420001,800,000
2.160.000
Sim 0937142000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
142000 Mobifone
Đặt mua
09349420001,850,000
2.220.000
Sim 0934942000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
09059820001,850,000
2.220.000
Sim 0905982000 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
2000 Mobifone
Đặt mua
09078420001,850,000
2.220.000
Sim 0907842000 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
42000 Mobifone
Đặt mua
09375520001,900,000
2.280.000
Sim 0937552000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
552000 Mobifone
Đặt mua
09315620001,930,000
2.320.000
Sim 0931562000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
09314620002,000,000
2.400.000
Sim 0931462000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
2000 Mobifone
Đặt mua
09369820002,080,000
2.500.000
Sim 0936982000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
82000 Mobifone
Đặt mua
09337520002,080,000
2.500.000
Sim 0933752000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
752000 Mobifone
Đặt mua
09361420002,080,000
2.500.000
Sim 0936142000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
000 Mobifone
Đặt mua
09341420002,080,000
2.500.000
Sim 0934142000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
2000 Mobifone
Đặt mua
09385420002,080,000
2.500.000
Sim 0938542000 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
42000 Mobifone
Đặt mua
09075020002,080,000
2.500.000
Sim 0907502000 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Tam Hoa
502000 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Năm 2000 Canh Thìn Mệnh Kim, Bạch lạp kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SONGAYSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SONGAYSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SONGAYSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Gửi yêu cầu sim số đẹp khác


Quý khách xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form bên dưới

TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP


Giao sim tận nơi - Đăng ký chính chủ

Hàng triệu sim số đẹp cho bạn lựa chọn
Số đẹp đồng hành - Thành công dẫn lối

 • CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
  CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
  CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
  CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
  CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
  Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
  Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
  Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

  Địa chỉ 1: T11 Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội
  Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
  Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
  Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
  Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
  -MST: 5701732681  -Số: 5701732681
 • Website: www.songaysinh.com
 • info@songaysinh.com