• Gợi ý từ khóa:
 • 091*999, *6868, 09888*
 • Để tìm sim có đuôi là 1988 bạn gõ 1988
  Để tìm sim 10 số có đuôi là 1988 bạn gõ 09*1988
  Để tìm sim 6868 đầu 090 bạn gõ 090*6868
  Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 03081992 , nhập 03081992
  Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
số ngày sinh

Sim Mobifone Giá 1 Triệu Năm 1991 Tân Mùi Mệnh Thổ, Lộ bàng thổ

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09017419912,000,000
2.400.000
Sim 0901741991 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
09084019912,800,000
3.360.000
Sim 0908401991 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
01991 Mobifone
Đặt mua
09337019912,900,000
3.480.000
Sim 0933701991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
701991 Mobifone
Đặt mua
09378419912,900,000
3.480.000
Sim 0937841991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
09028019913,000,000
3.600.000
Sim 0902801991 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
09029019913,000,000
3.600.000
Sim 0902901991 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
01991 Mobifone
Đặt mua
09067119913,000,000
3.600.000
Sim 0906711991 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
711991 Mobifone
Đặt mua
09067219913,000,000
3.600.000
Sim 0906721991 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
09374119913,000,000
3.600.000
Sim 0937411991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
09394619913,000,000
3.600.000
Sim 0939461991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
61991 Mobifone
Đặt mua
09396419913,000,000
3.600.000
Sim 0939641991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
641991 Mobifone
Đặt mua
09357019913,100,000
3.720.000
Sim 0935701991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
09354019913,100,000
3.720.000
Sim 0935401991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
09388419913,300,000
3.960.000
Sim 0938841991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
41991 Mobifone
Đặt mua
09084319913,500,000
4.200.000
Sim 0908431991 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
431991 Mobifone
Đặt mua
09372419913,500,000
4.200.000
Sim 0937241991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
09375219913,500,000
4.200.000
Sim 0937521991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
09077219913,500,000
4.200.000
Sim 0907721991 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
21991 Mobifone
Đặt mua
09340319913,500,000
4.200.000
Sim 0934031991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
031991 Mobifone
Đặt mua
09366419913,500,000
4.200.000
Sim 0936641991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
09347019913,850,000
4.620.000
Sim 0934701991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
09351719913,900,000
4.680.000
Sim 0935171991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
71991 Mobifone
Đặt mua
09371419913,900,000
4.680.000
Sim 0937141991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
141991 Mobifone
Đặt mua
09372519913,900,000
4.680.000
Sim 0937251991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
09374219913,900,000
4.680.000
Sim 0937421991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
09374719913,900,000
4.680.000
Sim 0937471991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
71991 Mobifone
Đặt mua
09371319913,900,000
4.680.000
Sim 0937131991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
131991 Mobifone
Đặt mua
09356119913,900,000
4.680.000
Sim 0935611991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
09076519913,900,000
4.680.000
Sim 0907651991 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
09341619914,000,000
4.800.000
Sim 0934161991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
61991 Mobifone
Đặt mua
09389419914,000,000
4.800.000
Sim 0938941991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
941991 Mobifone
Đặt mua
09065319914,000,000
4.800.000
Sim 0906531991 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
09073519914,000,000
4.800.000
Sim 0907351991 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
09377219914,000,000
4.800.000
Sim 0937721991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
21991 Mobifone
Đặt mua
09319419914,100,000
4.920.000
Sim 0931941991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
941991 Mobifone
Đặt mua
09314319914,100,000
4.920.000
Sim 0931431991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
09385719914,300,000
5.160.000
Sim 0938571991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
09317419914,380,000
5.260.000
Sim 0931741991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
41991 Mobifone
Đặt mua
09330219914,500,000
5.400.000
Sim 0933021991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
021991 Mobifone
Đặt mua
09058219914,500,000
5.400.000
Sim 0905821991 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
09086119914,500,000
5.400.000
Sim 0908611991 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
09386519914,500,000
5.400.000
Sim 0938651991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
51991 Mobifone
Đặt mua
09315419914,500,000
5.400.000
Sim 0931541991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
541991 Mobifone
Đặt mua
09395319914,500,000
5.400.000
Sim 0939531991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
09393619914,500,000
5.400.000
Sim 0939361991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
09052419914,500,000
5.400.000
Sim 0905241991 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
41991 Mobifone
Đặt mua
09350419914,800,000
5.760.000
Sim 0935041991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
041991 Mobifone
Đặt mua
09014419915,000,000
6.000.000
Sim 0901441991 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
09318219915,000,000
6.000.000
Sim 0931821991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
09318019915,000,000
6.000.000
Sim 0931801991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
01991 Mobifone
Đặt mua
09054819915,000,000
6.000.000
Sim 0905481991 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
481991 Mobifone
Đặt mua
09398219915,000,000
6.000.000
Sim 0939821991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
09088219915,000,000
6.000.000
Sim 0908821991 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
09335819915,000,000
6.000.000
Sim 0933581991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
81991 Mobifone
Đặt mua
09057519915,000,000
6.000.000
Sim 0905751991 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
751991 Mobifone
Đặt mua
09084919915,000,000
6.000.000
Sim 0908491991 Mobifone Đầu số 090 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
09380719915,000,000
6.000.000
Sim 0938071991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
09311719915,000,000
6.000.000
Sim 0931171991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
71991 Mobifone
Đặt mua
09337219915,000,000
6.000.000
Sim 0933721991 Mobifone Đầu số 093 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
721991 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Năm 1991 Tân Mùi Mệnh Thổ, Lộ bàng thổ
Mệnh thổ là biểu tượng về nơi ươm trồng, nuôi dưỡng và phát triển, nơi "sinh ký tử quy" (sống gửi thác về) của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng, hỗ trợ và tương tác với từng Hành khác. Khi tích cực, Thổ biểu thị lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Khi tiêu cực, Thổ tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo lắng về những khó khăn không tồn tại
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Thổ có tính tốt hay tương trợ người khác và trung thành. Vì thực tế và kiên trì nên họ là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Không những không bị thúc ép bất cứ điều gì, ngược lại họ rất bền bỉ khi giúp người khác. Do kiên nhẫn và vững vàng, họ có sức mạnh nội tâm rất lớn.
Tích cực – trung thành, nhẫn nại và có thể nhờ cậy.
Tiêu cực – thành kiến và có khuynh hướng "bới lông tìm vết"
Những năm sinh mệnh Thổ là:
Mậu Dần – 1938, 1998 - Thành Đầu Thổ
Kỷ Mão – 1939, 1999 - Thành Đầu Thổ
Bính Tuất – 1946, 2006 - Ốc Thượng Thổ
Đinh Hợi – 1947, 2007 - Ốc Thượng Thổ
Canh Tý – 1960, 2020 - Bích Thượng Thổ
Tân Sửu – 1961,2021 - Bích Thượng Thổ
Mậu Thân – 1968, 2028 - Đại Trạch Thổ
Kỷ Dậu – 1969, 2029 - Đại Trạch Thổ
Bính Thìn – 1976, 2036 - Sa Trung Thổ
Đinh Tỵ – 1977, 2037 - Sa Trung Thổ
Canh Ngọ – 1990 , 1930 - Lộ Bàng Thổ
Tân Mùi – 1991, 1931 - Lộ Bàng Thổ
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SONGAYSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SONGAYSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SONGAYSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Gửi yêu cầu sim số đẹp khác


Quý khách xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form bên dưới

TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP


Giao sim tận nơi - Đăng ký chính chủ

Hàng triệu sim số đẹp cho bạn lựa chọn
Số đẹp đồng hành - Thành công dẫn lối

 • CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
  CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
  CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
  CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
  CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
  Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
  Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
  Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

  Địa chỉ 1: T11 Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội
  Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
  Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
  Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
  Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
  -MST: 5701732681  -Số: 5701732681
 • Website: www.songaysinh.com
 • info@songaysinh.com