• Gợi ý từ khóa:
 • 091*999, *6868, 09888*
 • Để tìm sim có đuôi là 1988 bạn gõ 1988
  Để tìm sim 10 số có đuôi là 1988 bạn gõ 09*1988
  Để tìm sim 6868 đầu 090 bạn gõ 090*6868
  Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 03081992 , nhập 03081992
  Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
số ngày sinh

Sim Đuôi số 1979 Sim năm sinh 1979 Đầu Số 07 Mobifone Năm Sinh Năm 1979 Kỷ Mùi Mệnh Hỏa Thiên thượng hỏa, Sim 07*1979

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0783401979500,000
600.000
Sim 0783401979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0784601979500,000
600.000
Sim 0784601979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0785401979500,000
600.000
Sim 0785401979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0762041979550,000
660.000
Sim 0762041979 Mobifone Đầu số 076 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0784031979600,000
720.000
Sim 0784031979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0784081979600,000
720.000
Sim 0784081979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0792401979600,000
720.000
Sim 0792401979 Mobifone Đầu số 079 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0769201979600,000
720.000
Sim 0769201979 Mobifone Đầu số 076 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0768321979600,000
720.000
Sim 0768321979 Mobifone Đầu số 076 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0706451979600,000
720.000
Sim 0706451979 Mobifone Đầu số 070 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0783441979650,000
780.000
Sim 0783441979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0783341979700,000
840.000
Sim 0783341979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0783471979700,000
840.000
Sim 0783471979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0783641979700,000
840.000
Sim 0783641979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0784321979700,000
840.000
Sim 0784321979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0784351979700,000
840.000
Sim 0784351979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0784361979700,000
840.000
Sim 0784361979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0784641979700,000
840.000
Sim 0784641979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0785461979700,000
840.000
Sim 0785461979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0785641979700,000
840.000
Sim 0785641979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0785341979750,000
900.000
Sim 0785341979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0704681979800,000
960.000
Sim 0704681979 Mobifone Đầu số 070 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0704751979800,000
960.000
Sim 0704751979 Mobifone Đầu số 070 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0773511979800,000
960.000
Sim 0773511979 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0783411979800,000
960.000
Sim 0783411979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0783541979800,000
960.000
Sim 0783541979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0784271979800,000
960.000
Sim 0784271979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0784371979800,000
960.000
Sim 0784371979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0784431979800,000
960.000
Sim 0784431979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0784461979800,000
960.000
Sim 0784461979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0784491979800,000
960.000
Sim 0784491979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0784541979800,000
960.000
Sim 0784541979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0784631979800,000
960.000
Sim 0784631979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0785141979800,000
960.000
Sim 0785141979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0785241979800,000
960.000
Sim 0785241979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0785441979800,000
960.000
Sim 0785441979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0785481979800,000
960.000
Sim 0785481979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0785841979800,000
960.000
Sim 0785841979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0786441979800,000
960.000
Sim 0786441979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0786471979800,000
960.000
Sim 0786471979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0786741979800,000
960.000
Sim 0786741979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0784331979800,000
960.000
Sim 0784331979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0787351979800,000
960.000
Sim 0787351979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0763441979800,000
960.000
Sim 0763441979 Mobifone Đầu số 076 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0705641979800,000
960.000
Sim 0705641979 Mobifone Đầu số 070 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0705851979800,000
960.000
Sim 0705851979 Mobifone Đầu số 070 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0763431979800,000
960.000
Sim 0763431979 Mobifone Đầu số 076 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0766431979800,000
960.000
Sim 0766431979 Mobifone Đầu số 076 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0705891979800,000
960.000
Sim 0705891979 Mobifone Đầu số 070 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0785211979800,000
960.000
Sim 0785211979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0776201979800,000
960.000
Sim 0776201979 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0789141979800,000
960.000
Sim 0789141979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0787491979800,000
960.000
Sim 0787491979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0798121979900,000
1.080.000
Sim 0798121979 Mobifone Đầu số 079 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0794201979900,000
1.080.000
Sim 0794201979 Mobifone Đầu số 079 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0784721979900,000
1.080.000
Sim 0784721979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0784741979900,000
1.080.000
Sim 0784741979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0786141979900,000
1.080.000
Sim 0786141979 Mobifone Đầu số 078 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
0793461979900,000
1.080.000
Sim 0793461979 Mobifone Đầu số 079 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Năm 1979 Kỷ Mùi Mệnh Hỏa Thiên thượng hỏa
Hỏa là biểu tượng mùa hè, lửa và sức nóng. Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng; Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Hỏa yêu thích sự chủ động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ thường lôi kéo người khác vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.
Tích cực – người có đầu óc tiên tiến, khôi hài và đam mê.
Tiêu cực – nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc.
Vạn vật thuộc hành này
Hình tượng mặt trời, nến đèn các loại tam giác, màu đỏ, vật dụng thủ công, tranh ảnh về mặt trời / lửa
Những năm sinh mệnh Hỏa là:
Giáp Tuất – 1934, 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Ất Hợi – 1935, 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Mậu Tý – 1948, 2008 - Thích Lịch Hỏa
Kỷ Sửu – 1949, 2009 - Thích Lịch Hỏa
Bính Thân – 1956, 2016 - Sơn Hạ Hỏa
Đinh Dậu – 1957, 2017 - Sơn Hạ Hỏa
Giáp Thìn – 1964, 2024 - Phú Đăng Hỏa
Ất Tỵ – 1965, 2025 - Phú Đăng Hỏa
Mậu Ngọ – 1978, 2038 - Thiên Thượng Hỏa
Kỷ Mùi – 1979, 2039 - Thiên Thượng Hỏa
Bính Dần – 1986, 1926 - Lư Trung Hỏa
Đinh Mão – 1987, 1927 - Lư Trung Hỏa
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SONGAYSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SONGAYSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SONGAYSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Gửi yêu cầu sim số đẹp khác


Quý khách xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form bên dưới

TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP


Giao sim tận nơi - Đăng ký chính chủ

Hàng triệu sim số đẹp cho bạn lựa chọn
Số đẹp đồng hành - Thành công dẫn lối

 • CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
  CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
  CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
  CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
  CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
  Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
  Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
  Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

  Địa chỉ 1: T11 Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội
  Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
  Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
  Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
  Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
  -MST: 5701732681  -Số: 5701732681
 • Website: www.songaysinh.com
 • info@songaysinh.com