• Gợi ý từ khóa:
 • 091*999, *6868, 09888*
 • Để tìm sim có đuôi là 1988 bạn gõ 1988
  Để tìm sim 10 số có đuôi là 1988 bạn gõ 09*1988
  Để tìm sim 6868 đầu 090 bạn gõ 090*6868
  Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 03081992 , nhập 03081992
  Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
số ngày sinh

Sim Đuôi số 0000 Sim tứ quý 0000 Đầu Số 086 Viettel Không lỗi dính 4 , Sim 086*0000

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
08651700008,500,000
10.200.000
Sim 0865170000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
08667100008,500,000
10.200.000
Sim 0866710000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
08667200008,500,000
10.200.000
Sim 0866720000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
08667300008,500,000
10.200.000
Sim 0866730000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
08663200009,300,000
11.160.000
Sim 0866320000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
08653700009,300,000
11.160.000
Sim 0865370000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
08695200009,300,000
11.160.000
Sim 0869520000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086703000011,550,000
13.860.000
Sim 0867030000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086702000011,550,000
13.860.000
Sim 0867020000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086705000011,550,000
13.860.000
Sim 0867050000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086708000011,550,000
13.860.000
Sim 0867080000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086729000011,550,000
13.860.000
Sim 0867290000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086728000011,550,000
13.860.000
Sim 0867280000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086591000011,550,000
13.860.000
Sim 0865910000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086587000011,550,000
13.860.000
Sim 0865870000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086527000011,550,000
13.860.000
Sim 0865270000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086792000011,550,000
13.860.000
Sim 0867920000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086791000011,550,000
13.860.000
Sim 0867910000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086765000011,550,000
13.860.000
Sim 0867650000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086763000011,550,000
13.860.000
Sim 0867630000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086761000011,550,000
13.860.000
Sim 0867610000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086758000011,550,000
13.860.000
Sim 0867580000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086756000011,550,000
13.860.000
Sim 0867560000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086735000011,550,000
13.860.000
Sim 0867350000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086752000011,550,000
13.860.000
Sim 0867520000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086751000011,550,000
13.860.000
Sim 0867510000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086738000011,550,000
13.860.000
Sim 0867380000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086736000011,550,000
13.860.000
Sim 0867360000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086753000011,550,000
13.860.000
Sim 0867530000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086732000011,550,000
13.860.000
Sim 0867320000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086731000011,550,000
13.860.000
Sim 0867310000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086726000011,550,000
13.860.000
Sim 0867260000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086725000011,550,000
13.860.000
Sim 0867250000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086723000011,550,000
13.860.000
Sim 0867230000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086721000011,550,000
13.860.000
Sim 0867210000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086706000011,550,000
13.860.000
Sim 0867060000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086598000011,700,000
14.040.000
Sim 0865980000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086597000011,700,000
14.040.000
Sim 0865970000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086596000011,700,000
14.040.000
Sim 0865960000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086593000011,700,000
14.040.000
Sim 0865930000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086521000011,980,000
14.380.000
Sim 0865210000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086519000011,980,000
14.380.000
Sim 0865190000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086581000011,980,000
14.380.000
Sim 0865810000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086592000012,500,000
15.000.000
Sim 0865920000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086578000013,250,000
15.900.000
Sim 0865780000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086576000013,250,000
15.900.000
Sim 0865760000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086573000013,250,000
15.900.000
Sim 0865730000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086571000013,250,000
15.900.000
Sim 0865710000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086561000013,250,000
15.900.000
Sim 0865610000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086585000014,100,000
16.920.000
Sim 0865850000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086551000014,100,000
16.920.000
Sim 0865510000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086539000014,100,000
16.920.000
Sim 0865390000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086609000026,100,000
31.320.000
Sim 0866090000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086809000030,500,000
36.600.000
Sim 0868090000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086909000042,750,000
51.300.000
Sim 0869090000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Tứ Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086670000053,000,000
63.600.000
Sim 0866700000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Ngũ Lục Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086970000053,000,000
63.600.000
Sim 0869700000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Ngũ Lục Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086570000053,000,000
63.600.000
Sim 0865700000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Ngũ Lục Quý
0000 Viettel
Đặt mua
086520000059,000,000
70.800.000
Sim 0865200000 Viettel Đầu số 086 www.songaysinh.comSố Ngũ Lục Quý
0000 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel vào mạng tại đây
Sim số đẹp Viettel
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 086 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 086 là của nhà mạng: Viettel
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SONGAYSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SONGAYSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SONGAYSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Gửi yêu cầu sim số đẹp khác


Quý khách xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form bên dưới

TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP


Giao sim tận nơi - Đăng ký chính chủ

Hàng triệu sim số đẹp cho bạn lựa chọn
Số đẹp đồng hành - Thành công dẫn lối

 • CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
  CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
  CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
  CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
  CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
  Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
  Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
  Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

  Địa chỉ 1: T11 Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội
  Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
  Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
  Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
  Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
  -MST: 5701732681  -Số: 5701732681
 • Website: www.songaysinh.com
 • info@songaysinh.com