• Gợi ý từ khóa:
 • 091*999, *6868, 09888*
 • Để tìm sim có đuôi là 1988 bạn gõ 1988
  Để tìm sim 10 số có đuôi là 1988 bạn gõ 09*1988
  Để tìm sim 6868 đầu 090 bạn gõ 090*6868
  Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 03081992 , nhập 03081992
  Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
số ngày sinh

Sim Đầu Số 09 Viettel Không lỗi dính 4 Năm 2010 Canh Dần Mệnh Mộc, Tùng bách mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09659020101,320,000
1.580.000
Sim 0965902010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
09635120101,330,000
1.600.000
Sim 0963512010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
12010 Viettel
Đặt mua
09618020101,330,000
1.600.000
Sim 0961802010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
802010 Viettel
Đặt mua
09663320101,330,000
1.600.000
Sim 0966332010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
09673020101,400,000
1.680.000
Sim 0967302010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
09763520101,550,000
1.860.000
Sim 0976352010 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
52010 Viettel
Đặt mua
09771520101,550,000
1.860.000
Sim 0977152010 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
152010 Viettel
Đặt mua
09768520101,550,000
1.860.000
Sim 0976852010 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
09875020101,550,000
1.860.000
Sim 0987502010 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
09833620101,700,000
2.040.000
Sim 0983362010 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
62010 Viettel
Đặt mua
09629620101,700,000
2.040.000
Sim 0962962010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
962010 Viettel
Đặt mua
09759520101,700,000
2.040.000
Sim 0975952010 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
09768220101,700,000
2.040.000
Sim 0976822010 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
09889720101,700,000
2.040.000
Sim 0988972010 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
72010 Viettel
Đặt mua
09799120101,700,000
2.040.000
Sim 0979912010 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
912010 Viettel
Đặt mua
09783520101,700,000
2.040.000
Sim 0978352010 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
09877120101,700,000
2.040.000
Sim 0987712010 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
09735920101,700,000
2.040.000
Sim 0973592010 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
92010 Viettel
Đặt mua
09663820101,740,000
2.090.000
Sim 0966382010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
382010 Viettel
Đặt mua
09737820101,820,000
2.180.000
Sim 0973782010 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
09753520101,850,000
2.220.000
Sim 0975352010 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
09675320101,870,000
2.240.000
Sim 0967532010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
32010 Viettel
Đặt mua
09653120101,930,000
2.320.000
Sim 0965312010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
312010 Viettel
Đặt mua
09718020101,930,000
2.320.000
Sim 0971802010 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
09739720102,080,000
2.500.000
Sim 0973972010 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
09897620102,080,000
2.500.000
Sim 0989762010 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
62010 Viettel
Đặt mua
09893120102,080,000
2.500.000
Sim 0989312010 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
312010 Viettel
Đặt mua
09672520102,080,000
2.500.000
Sim 0967252010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
09659120102,080,000
2.500.000
Sim 0965912010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
09637220102,080,000
2.500.000
Sim 0963722010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
22010 Viettel
Đặt mua
09785120102,080,000
2.500.000
Sim 0978512010 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
512010 Viettel
Đặt mua
09760120102,080,000
2.500.000
Sim 0976012010 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
09656320102,150,000
2.580.000
Sim 0965632010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
09786120102,150,000
2.580.000
Sim 0978612010 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
12010 Viettel
Đặt mua
09697220102,230,000
2.680.000
Sim 0969722010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
722010 Viettel
Đặt mua
09676020102,300,000
2.760.000
Sim 0967602010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
09658020102,300,000
2.760.000
Sim 0965802010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
09615020102,300,000
2.760.000
Sim 0961502010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
02010 Viettel
Đặt mua
09616020102,300,000
2.760.000
Sim 0961602010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
602010 Viettel
Đặt mua
09819020102,300,000
2.760.000
Sim 0981902010 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
09733020102,300,000
2.760.000
Sim 0973302010 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
09626020102,300,000
2.760.000
Sim 0962602010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
02010 Viettel
Đặt mua
09677020102,300,000
2.760.000
Sim 0967702010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
702010 Viettel
Đặt mua
09650020102,300,000
2.760.000
Sim 0965002010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
09691320102,300,000
2.760.000
Sim 0969132010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
09787220102,300,000
2.760.000
Sim 0978722010 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
22010 Viettel
Đặt mua
09830920102,300,000
2.760.000
Sim 0983092010 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
092010 Viettel
Đặt mua
09670120102,380,000
2.860.000
Sim 0967012010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
09686720102,450,000
2.940.000
Sim 0968672010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
09738220102,450,000
2.940.000
Sim 0973822010 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
22010 Viettel
Đặt mua
09776920102,450,000
2.940.000
Sim 0977692010 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
692010 Viettel
Đặt mua
09839620102,450,000
2.940.000
Sim 0983962010 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
09856020102,450,000
2.940.000
Sim 0985602010 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
09658220102,450,000
2.940.000
Sim 0965822010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
22010 Viettel
Đặt mua
09682720102,450,000
2.940.000
Sim 0968272010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
272010 Viettel
Đặt mua
09712020102,450,000
2.940.000
Sim 0971202010 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
010 Viettel
Đặt mua
09897520102,450,000
2.940.000
Sim 0989752010 Viettel Đầu số 098 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
09713020102,450,000
2.940.000
Sim 0971302010 Viettel Đầu số 097 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
02010 Viettel
Đặt mua
09679020102,450,000
2.940.000
Sim 0967902010 Viettel Đầu số 096 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
902010 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel vào mạng tại đây
Sim số đẹp Viettel
Năm 2010 Canh Dần Mệnh Mộc, Tùng bách mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SONGAYSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SONGAYSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SONGAYSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Gửi yêu cầu sim số đẹp khác


Quý khách xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form bên dưới

TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP


Giao sim tận nơi - Đăng ký chính chủ

Hàng triệu sim số đẹp cho bạn lựa chọn
Số đẹp đồng hành - Thành công dẫn lối

 • CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
  CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
  CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
  CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
  CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
  Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
  Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
  Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

  Địa chỉ 1: T11 Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội
  Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
  Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
  Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
  Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
  -MST: 5701732681  -Số: 5701732681
 • Website: www.songaysinh.com
 • info@songaysinh.com