• Gợi ý từ khóa:
 • 091*999, *6868, 09888*
 • Để tìm sim có đuôi là 1988 bạn gõ 1988
  Để tìm sim 10 số có đuôi là 1988 bạn gõ 09*1988
  Để tìm sim 6868 đầu 090 bạn gõ 090*6868
  Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 03081992 , nhập 03081992
  Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
số ngày sinh

Sim Đầu Số 084 Vinaphone Năm 1989 Kỷ Tỵ Mệnh Mộc , Đại lâm mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0849121989720,000
860.000
Sim 0849121989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08477219891,000,000
1.200.000
Sim 0847721989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
21989 Vinaphone
Đặt mua
08472419891,500,000
1.800.000
Sim 0847241989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
241989 Vinaphone
Đặt mua
08454419891,500,000
1.800.000
Sim 0845441989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08474119891,690,000
2.030.000
Sim 0847411989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08484119891,690,000
2.030.000
Sim 0848411989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
11989 Vinaphone
Đặt mua
08494119891,690,000
2.030.000
Sim 0849411989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
411989 Vinaphone
Đặt mua
08445119891,690,000
2.030.000
Sim 0844511989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08465119891,690,000
2.030.000
Sim 0846511989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08485119891,690,000
2.030.000
Sim 0848511989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
11989 Vinaphone
Đặt mua
08495119891,690,000
2.030.000
Sim 0849511989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
511989 Vinaphone
Đặt mua
08456119891,690,000
2.030.000
Sim 0845611989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08476119891,690,000
2.030.000
Sim 0847611989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08496119891,690,000
2.030.000
Sim 0849611989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
11989 Vinaphone
Đặt mua
08437119891,690,000
2.030.000
Sim 0843711989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
711989 Vinaphone
Đặt mua
08467119891,690,000
2.030.000
Sim 0846711989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08487119891,690,000
2.030.000
Sim 0848711989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08497119891,690,000
2.030.000
Sim 0849711989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
11989 Vinaphone
Đặt mua
08458119891,690,000
2.030.000
Sim 0845811989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
811989 Vinaphone
Đặt mua
08478119891,690,000
2.030.000
Sim 0847811989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08498119891,690,000
2.030.000
Sim 0849811989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08459119891,690,000
2.030.000
Sim 0845911989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
11989 Vinaphone
Đặt mua
08479119891,690,000
2.030.000
Sim 0847911989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
911989 Vinaphone
Đặt mua
08492219891,690,000
2.030.000
Sim 0849221989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08473219891,690,000
2.030.000
Sim 0847321989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08454219891,690,000
2.030.000
Sim 0845421989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
21989 Vinaphone
Đặt mua
08464219891,690,000
2.030.000
Sim 0846421989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
421989 Vinaphone
Đặt mua
08484219891,690,000
2.030.000
Sim 0848421989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08494219891,690,000
2.030.000
Sim 0849421989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08435219891,690,000
2.030.000
Sim 0843521989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
21989 Vinaphone
Đặt mua
08455219891,690,000
2.030.000
Sim 0845521989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
521989 Vinaphone
Đặt mua
08465219891,690,000
2.030.000
Sim 0846521989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08475219891,690,000
2.030.000
Sim 0847521989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08485219891,690,000
2.030.000
Sim 0848521989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
21989 Vinaphone
Đặt mua
08495219891,690,000
2.030.000
Sim 0849521989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
521989 Vinaphone
Đặt mua
08436219891,690,000
2.030.000
Sim 0843621989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08456219891,690,000
2.030.000
Sim 0845621989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08466219891,690,000
2.030.000
Sim 0846621989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
21989 Vinaphone
Đặt mua
08476219891,690,000
2.030.000
Sim 0847621989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
621989 Vinaphone
Đặt mua
08496219891,690,000
2.030.000
Sim 0849621989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08457219891,690,000
2.030.000
Sim 0845721989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08467219891,690,000
2.030.000
Sim 0846721989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
21989 Vinaphone
Đặt mua
08497219891,690,000
2.030.000
Sim 0849721989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
721989 Vinaphone
Đặt mua
08438219891,690,000
2.030.000
Sim 0843821989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08458219891,690,000
2.030.000
Sim 0845821989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08468219891,690,000
2.030.000
Sim 0846821989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
21989 Vinaphone
Đặt mua
08478219891,690,000
2.030.000
Sim 0847821989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
821989 Vinaphone
Đặt mua
08488219891,690,000
2.030.000
Sim 0848821989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08498219891,690,000
2.030.000
Sim 0849821989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08449219891,690,000
2.030.000
Sim 0844921989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
21989 Vinaphone
Đặt mua
08469219891,690,000
2.030.000
Sim 0846921989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
921989 Vinaphone
Đặt mua
08479219891,690,000
2.030.000
Sim 0847921989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08499219891,690,000
2.030.000
Sim 0849921989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08451319891,690,000
2.030.000
Sim 0845131989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
31989 Vinaphone
Đặt mua
08461319891,690,000
2.030.000
Sim 0846131989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
131989 Vinaphone
Đặt mua
08471319891,690,000
2.030.000
Sim 0847131989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08491319891,690,000
2.030.000
Sim 0849131989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08432319891,690,000
2.030.000
Sim 0843231989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
31989 Vinaphone
Đặt mua
08442319891,690,000
2.030.000
Sim 0844231989 Vinaphone Đầu số 084 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
231989 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 084 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 084 là của nhà mạng: Vinaphone
Năm 1989 Kỷ Tỵ Mệnh Mộc , Đại lâm mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SONGAYSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SONGAYSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SONGAYSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Gửi yêu cầu sim số đẹp khác


Quý khách xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form bên dưới

TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP


Giao sim tận nơi - Đăng ký chính chủ

Hàng triệu sim số đẹp cho bạn lựa chọn
Số đẹp đồng hành - Thành công dẫn lối

 • CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
  CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
  CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
  CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
  CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
  Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
  Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
  Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

  Địa chỉ 1: T11 Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội
  Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
  Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
  Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
  Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
  -MST: 5701732681  -Số: 5701732681
 • Website: www.songaysinh.com
 • info@songaysinh.com