• Gợi ý từ khóa:
 • 091*999, *6868, 09888*
 • Để tìm sim có đuôi là 1988 bạn gõ 1988
  Để tìm sim 10 số có đuôi là 1988 bạn gõ 09*1988
  Để tìm sim 6868 đầu 090 bạn gõ 090*6868
  Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 03081992 , nhập 03081992
  Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
số ngày sinh

Sim Đầu Số 08 Không lỗi dính 4 Năm 1991 Tân Mùi Mệnh Thổ, Lộ bàng thổ

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
08573019911,000,000
1.200.000
Sim 0857301991 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08368019911,000,000
1.200.000
Sim 0836801991 Vinaphone Đầu số 083 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
01991 Vinaphone
Đặt mua
08575319911,000,000
1.200.000
Sim 0857531991 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
531991 Vinaphone
Đặt mua
08526019911,000,000
1.200.000
Sim 0852601991 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08573519911,100,000
1.320.000
Sim 0857351991 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08293719911,100,000
1.320.000
Sim 0829371991 Vinaphone Đầu số 082 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
71991 Vinaphone
Đặt mua
08557119911,100,000
1.320.000
Sim 0855711991 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
711991 Vinaphone
Đặt mua
08597119911,100,000
1.320.000
Sim 0859711991 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08328019911,100,000
1.320.000
Sim 0832801991 Vinaphone Đầu số 083 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08186919911,200,000
1.440.000
Sim 0818691991 Vinaphone Đầu số 081 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
91991 Vinaphone
Đặt mua
08573119911,200,000
1.440.000
Sim 0857311991 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
311991 Vinaphone
Đặt mua
08573919911,200,000
1.440.000
Sim 0857391991 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08156019911,200,000
1.440.000
Sim 0815601991 Vinaphone Đầu số 081 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08371519911,200,000
1.440.000
Sim 0837151991 Vinaphone Đầu số 083 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
51991 Vinaphone
Đặt mua
08375919911,200,000
1.440.000
Sim 0837591991 Vinaphone Đầu số 083 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
591991 Vinaphone
Đặt mua
08572119911,200,000
1.440.000
Sim 0857211991 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08365819911,300,000
1.560.000
Sim 0836581991 Vinaphone Đầu số 083 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08197319911,300,000
1.560.000
Sim 0819731991 Vinaphone Đầu số 081 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
31991 Vinaphone
Đặt mua
08283719911,300,000
1.560.000
Sim 0828371991 Vinaphone Đầu số 082 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
371991 Vinaphone
Đặt mua
08391519911,400,000
1.680.000
Sim 0839151991 Vinaphone Đầu số 083 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08397119911,400,000
1.680.000
Sim 0839711991 Vinaphone Đầu số 083 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08126519911,400,000
1.680.000
Sim 0812651991 Vinaphone Đầu số 081 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
51991 Vinaphone
Đặt mua
08152719911,400,000
1.680.000
Sim 0815271991 Vinaphone Đầu số 081 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
271991 Vinaphone
Đặt mua
08235819911,400,000
1.680.000
Sim 0823581991 Vinaphone Đầu số 082 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08235919911,400,000
1.680.000
Sim 0823591991 Vinaphone Đầu số 082 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08238519911,400,000
1.680.000
Sim 0823851991 Vinaphone Đầu số 082 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
51991 Vinaphone
Đặt mua
08251519911,400,000
1.680.000
Sim 0825151991 Vinaphone Đầu số 082 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
151991 Vinaphone
Đặt mua
08251619911,400,000
1.680.000
Sim 0825161991 Vinaphone Đầu số 082 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08252819911,400,000
1.680.000
Sim 0825281991 Vinaphone Đầu số 082 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08258919911,400,000
1.680.000
Sim 0825891991 Vinaphone Đầu số 082 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
91991 Vinaphone
Đặt mua
08265619911,400,000
1.680.000
Sim 0826561991 Vinaphone Đầu số 082 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
561991 Vinaphone
Đặt mua
08266319911,400,000
1.680.000
Sim 0826631991 Vinaphone Đầu số 082 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08269519911,400,000
1.680.000
Sim 0826951991 Vinaphone Đầu số 082 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08281519911,400,000
1.680.000
Sim 0828151991 Vinaphone Đầu số 082 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
51991 Vinaphone
Đặt mua
08282519911,400,000
1.680.000
Sim 0828251991 Vinaphone Đầu số 082 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
251991 Vinaphone
Đặt mua
08292319911,400,000
1.680.000
Sim 0829231991 Vinaphone Đầu số 082 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08292519911,400,000
1.680.000
Sim 0829251991 Vinaphone Đầu số 082 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08293519911,400,000
1.680.000
Sim 0829351991 Vinaphone Đầu số 082 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
51991 Vinaphone
Đặt mua
08295619911,400,000
1.680.000
Sim 0829561991 Vinaphone Đầu số 082 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
561991 Vinaphone
Đặt mua
08296519911,400,000
1.680.000
Sim 0829651991 Vinaphone Đầu số 082 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08332519911,400,000
1.680.000
Sim 0833251991 Vinaphone Đầu số 083 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08351819911,400,000
1.680.000
Sim 0835181991 Vinaphone Đầu số 083 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
81991 Vinaphone
Đặt mua
08352619911,400,000
1.680.000
Sim 0835261991 Vinaphone Đầu số 083 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
261991 Vinaphone
Đặt mua
08353819911,400,000
1.680.000
Sim 0835381991 Vinaphone Đầu số 083 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08355619911,400,000
1.680.000
Sim 0835561991 Vinaphone Đầu số 083 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08359519911,400,000
1.680.000
Sim 0835951991 Vinaphone Đầu số 083 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
51991 Vinaphone
Đặt mua
08359619911,400,000
1.680.000
Sim 0835961991 Vinaphone Đầu số 083 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
961991 Vinaphone
Đặt mua
08368519911,400,000
1.680.000
Sim 0836851991 Vinaphone Đầu số 083 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08369519911,400,000
1.680.000
Sim 0836951991 Vinaphone Đầu số 083 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08381519911,400,000
1.680.000
Sim 0838151991 Vinaphone Đầu số 083 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
51991 Vinaphone
Đặt mua
08385619911,400,000
1.680.000
Sim 0838561991 Vinaphone Đầu số 083 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
561991 Vinaphone
Đặt mua
08391819911,400,000
1.680.000
Sim 0839181991 Vinaphone Đầu số 083 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08392319911,400,000
1.680.000
Sim 0839231991 Vinaphone Đầu số 083 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08392619911,400,000
1.680.000
Sim 0839261991 Vinaphone Đầu số 083 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08396319911,400,000
1.680.000
Sim 0839631991 Vinaphone Đầu số 083 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
631991 Vinaphone
Đặt mua
08396519911,400,000
1.680.000
Sim 0839651991 Vinaphone Đầu số 083 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08399519911,400,000
1.680.000
Sim 0839951991 Vinaphone Đầu số 083 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08551619911,400,000
1.680.000
Sim 0855161991 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08553519911,400,000
1.680.000
Sim 0855351991 Vinaphone Đầu số 085 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
351991 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Năm 1991 Tân Mùi Mệnh Thổ, Lộ bàng thổ
Mệnh thổ là biểu tượng về nơi ươm trồng, nuôi dưỡng và phát triển, nơi "sinh ký tử quy" (sống gửi thác về) của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng, hỗ trợ và tương tác với từng Hành khác. Khi tích cực, Thổ biểu thị lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Khi tiêu cực, Thổ tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo lắng về những khó khăn không tồn tại
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Thổ có tính tốt hay tương trợ người khác và trung thành. Vì thực tế và kiên trì nên họ là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Không những không bị thúc ép bất cứ điều gì, ngược lại họ rất bền bỉ khi giúp người khác. Do kiên nhẫn và vững vàng, họ có sức mạnh nội tâm rất lớn.
Tích cực – trung thành, nhẫn nại và có thể nhờ cậy.
Tiêu cực – thành kiến và có khuynh hướng "bới lông tìm vết"
Những năm sinh mệnh Thổ là:
Mậu Dần – 1938, 1998 - Thành Đầu Thổ
Kỷ Mão – 1939, 1999 - Thành Đầu Thổ
Bính Tuất – 1946, 2006 - Ốc Thượng Thổ
Đinh Hợi – 1947, 2007 - Ốc Thượng Thổ
Canh Tý – 1960, 2020 - Bích Thượng Thổ
Tân Sửu – 1961,2021 - Bích Thượng Thổ
Mậu Thân – 1968, 2028 - Đại Trạch Thổ
Kỷ Dậu – 1969, 2029 - Đại Trạch Thổ
Bính Thìn – 1976, 2036 - Sa Trung Thổ
Đinh Tỵ – 1977, 2037 - Sa Trung Thổ
Canh Ngọ – 1990 , 1930 - Lộ Bàng Thổ
Tân Mùi – 1991, 1931 - Lộ Bàng Thổ
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SONGAYSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SONGAYSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SONGAYSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Gửi yêu cầu sim số đẹp khác


Quý khách xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form bên dưới

TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP


Giao sim tận nơi - Đăng ký chính chủ

Hàng triệu sim số đẹp cho bạn lựa chọn
Số đẹp đồng hành - Thành công dẫn lối

 • CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
  CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
  CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
  CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
  CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
  Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
  Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
  Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

  Địa chỉ 1: T11 Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội
  Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
  Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
  Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
  Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
  -MST: 5701732681  -Số: 5701732681
 • Website: www.songaysinh.com
 • info@songaysinh.com