• Gợi ý từ khóa:
 • 091*999, *6868, 09888*
 • Để tìm sim có đuôi là 1988 bạn gõ 1988
  Để tìm sim 10 số có đuôi là 1988 bạn gõ 09*1988
  Để tìm sim 6868 đầu 090 bạn gõ 090*6868
  Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 03081992 , nhập 03081992
  Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
số ngày sinh

Sim Đầu Số 077 Mobifone Không lỗi dính 4 Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0776852001600,000
720.000
Sim 0776852001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0776202001700,000
840.000
Sim 0776202001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
02001 Mobifone
Đặt mua
0779152001720,000
860.000
Sim 0779152001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
152001 Mobifone
Đặt mua
0778702001720,000
860.000
Sim 0778702001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0778752001790,000
950.000
Sim 0778752001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0775502001800,000
960.000
Sim 0775502001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
02001 Mobifone
Đặt mua
0778392001900,000
1.080.000
Sim 0778392001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
392001 Mobifone
Đặt mua
0778902001930,000
1.120.000
Sim 0778902001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0775922001930,000
1.120.000
Sim 0775922001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0776922001930,000
1.120.000
Sim 0776922001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
22001 Mobifone
Đặt mua
0777922001930,000
1.120.000
Sim 0777922001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
922001 Mobifone
Đặt mua
0773962001930,000
1.120.000
Sim 0773962001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0778962001930,000
1.120.000
Sim 0778962001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
07723320011,200,000
1.440.000
Sim 0772332001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
32001 Mobifone
Đặt mua
07792720011,200,000
1.440.000
Sim 0779272001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
272001 Mobifone
Đặt mua
07779020011,200,000
1.440.000
Sim 0777902001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
07755920011,200,000
1.440.000
Sim 0775592001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
07795120011,200,000
1.440.000
Sim 0779512001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
12001 Mobifone
Đặt mua
07795820011,200,000
1.440.000
Sim 0779582001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
582001 Mobifone
Đặt mua
07795520011,200,000
1.440.000
Sim 0779552001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
07795720011,200,000
1.440.000
Sim 0779572001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
07785020011,200,000
1.440.000
Sim 0778502001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
02001 Mobifone
Đặt mua
07762520011,200,000
1.440.000
Sim 0776252001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
252001 Mobifone
Đặt mua
07762820011,200,000
1.440.000
Sim 0776282001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
07785720011,200,000
1.440.000
Sim 0778572001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
07785120011,200,000
1.440.000
Sim 0778512001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
12001 Mobifone
Đặt mua
07775720011,330,000
1.600.000
Sim 0777572001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
572001 Mobifone
Đặt mua
07775320011,330,000
1.600.000
Sim 0777532001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
07722320011,500,000
1.800.000
Sim 0772232001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
07723020011,500,000
1.800.000
Sim 0772302001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
02001 Mobifone
Đặt mua
07723620011,500,000
1.800.000
Sim 0772362001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
362001 Mobifone
Đặt mua
07752320011,500,000
1.800.000
Sim 0775232001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
07752520011,500,000
1.800.000
Sim 0775252001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
07753520011,500,000
1.800.000
Sim 0775352001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
52001 Mobifone
Đặt mua
07782820011,500,000
1.800.000
Sim 0778282001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
282001 Mobifone
Đặt mua
07722720011,500,000
1.800.000
Sim 0772272001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
07782320011,500,000
1.800.000
Sim 0778232001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
07783520011,500,000
1.800.000
Sim 0778352001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
52001 Mobifone
Đặt mua
07753920011,700,000
2.040.000
Sim 0775392001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
392001 Mobifone
Đặt mua
07757520011,800,000
2.160.000
Sim 0775752001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
07728720011,800,000
2.160.000
Sim 0772872001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
07721520011,800,000
2.160.000
Sim 0772152001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
52001 Mobifone
Đặt mua
07730020011,900,000
2.280.000
Sim 0773002001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
002001 Mobifone
Đặt mua
07780020011,900,000
2.280.000
Sim 0778002001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
07762220012,000,000
2.400.000
Sim 0776222001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
07733620012,000,000
2.400.000
Sim 0773362001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
62001 Mobifone
Đặt mua
07762620012,000,000
2.400.000
Sim 0776262001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
262001 Mobifone
Đặt mua
07762720012,000,000
2.400.000
Sim 0776272001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
07785320012,000,000
2.400.000
Sim 0778532001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
07733120012,000,000
2.400.000
Sim 0773312001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
12001 Mobifone
Đặt mua
07785920012,000,000
2.400.000
Sim 0778592001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
592001 Mobifone
Đặt mua
07785220012,000,000
2.400.000
Sim 0778522001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
07785820012,000,000
2.400.000
Sim 0778582001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
07790720012,200,000
2.640.000
Sim 0779072001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
72001 Mobifone
Đặt mua
07790520012,200,000
2.640.000
Sim 0779052001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
052001 Mobifone
Đặt mua
07790320012,200,000
2.640.000
Sim 0779032001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
07770220012,200,000
2.640.000
Sim 0777022001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
07770120012,200,000
2.640.000
Sim 0777012001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
12001 Mobifone
Đặt mua
07761220012,200,000
2.640.000
Sim 0776122001 Mobifone Đầu số 077 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
122001 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 077 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 077 là của nhà mạng: Mobifone
Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SONGAYSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SONGAYSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SONGAYSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Gửi yêu cầu sim số đẹp khác


Quý khách xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form bên dưới

TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP


Giao sim tận nơi - Đăng ký chính chủ

Hàng triệu sim số đẹp cho bạn lựa chọn
Số đẹp đồng hành - Thành công dẫn lối

 • CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
  CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
  CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
  CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
  CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
  Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
  Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
  Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

  Địa chỉ 1: T11 Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội
  Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
  Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
  Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
  Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
  -MST: 5701732681  -Số: 5701732681
 • Website: www.songaysinh.com
 • info@songaysinh.com