• Gợi ý từ khóa:
 • 091*999, *6868, 09888*
 • Để tìm sim có đuôi là 1988 bạn gõ 1988
  Để tìm sim 10 số có đuôi là 1988 bạn gõ 09*1988
  Để tìm sim 6868 đầu 090 bạn gõ 090*6868
  Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 03081992 , nhập 03081992
  Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
số ngày sinh

Sim Đầu Số 035 Viettel Không lỗi dính 7 Năm 1990 Canh Ngọ Mệnh Thổ, Lộ bàng thổ

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0359401990900,000
1.080.000
Sim 0359401990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1990 Viettel
Đặt mua
0354921990900,000
1.080.000
Sim 0354921990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
21990 Viettel
Đặt mua
03588419901,100,000
1.320.000
Sim 0358841990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
841990 Viettel
Đặt mua
03564919901,100,000
1.320.000
Sim 0356491990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
990 Viettel
Đặt mua
03542819901,100,000
1.320.000
Sim 0354281990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1990 Viettel
Đặt mua
03545119901,100,000
1.320.000
Sim 0354511990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
11990 Viettel
Đặt mua
03546119901,100,000
1.320.000
Sim 0354611990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
611990 Viettel
Đặt mua
03546319901,100,000
1.320.000
Sim 0354631990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
990 Viettel
Đặt mua
03533419901,100,000
1.320.000
Sim 0353341990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1990 Viettel
Đặt mua
03544119901,100,000
1.320.000
Sim 0354411990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
11990 Viettel
Đặt mua
03541519901,100,000
1.320.000
Sim 0354151990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
151990 Viettel
Đặt mua
03546519901,100,000
1.320.000
Sim 0354651990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
990 Viettel
Đặt mua
03553419901,100,000
1.320.000
Sim 0355341990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1990 Viettel
Đặt mua
03542319901,100,000
1.320.000
Sim 0354231990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
31990 Viettel
Đặt mua
03588019901,200,000
1.440.000
Sim 0358801990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
801990 Viettel
Đặt mua
03586019901,200,000
1.440.000
Sim 0358601990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
990 Viettel
Đặt mua
03568019901,200,000
1.440.000
Sim 0356801990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1990 Viettel
Đặt mua
03566019901,200,000
1.440.000
Sim 0356601990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
01990 Viettel
Đặt mua
03534219901,200,000
1.440.000
Sim 0353421990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
421990 Viettel
Đặt mua
03594219901,200,000
1.440.000
Sim 0359421990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
990 Viettel
Đặt mua
03594119901,240,000
1.490.000
Sim 0359411990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1990 Viettel
Đặt mua
03582419901,300,000
1.560.000
Sim 0358241990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
41990 Viettel
Đặt mua
03585419901,300,000
1.560.000
Sim 0358541990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
541990 Viettel
Đặt mua
03564819901,300,000
1.560.000
Sim 0356481990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
990 Viettel
Đặt mua
03598419901,300,000
1.560.000
Sim 0359841990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1990 Viettel
Đặt mua
03594519901,300,000
1.560.000
Sim 0359451990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
51990 Viettel
Đặt mua
03540819901,300,000
1.560.000
Sim 0354081990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
081990 Viettel
Đặt mua
03596419901,300,000
1.560.000
Sim 0359641990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
990 Viettel
Đặt mua
03536919901,300,000
1.560.000
Sim 0353691990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1990 Viettel
Đặt mua
03540319901,300,000
1.560.000
Sim 0354031990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
31990 Viettel
Đặt mua
03584519901,300,000
1.560.000
Sim 0358451990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
451990 Viettel
Đặt mua
03585319901,300,000
1.560.000
Sim 0358531990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
990 Viettel
Đặt mua
03562419901,300,000
1.560.000
Sim 0356241990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1990 Viettel
Đặt mua
03564519901,300,000
1.560.000
Sim 0356451990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
51990 Viettel
Đặt mua
03584119901,300,000
1.560.000
Sim 0358411990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
411990 Viettel
Đặt mua
03538419901,330,000
1.600.000
Sim 0353841990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
990 Viettel
Đặt mua
03549519901,330,000
1.600.000
Sim 0354951990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1990 Viettel
Đặt mua
03598019901,400,000
1.680.000
Sim 0359801990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
01990 Viettel
Đặt mua
03598319901,400,000
1.680.000
Sim 0359831990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
831990 Viettel
Đặt mua
03564419901,450,000
1.740.000
Sim 0356441990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
990 Viettel
Đặt mua
03590419901,480,000
1.780.000
Sim 0359041990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1990 Viettel
Đặt mua
03591619901,480,000
1.780.000
Sim 0359161990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
61990 Viettel
Đặt mua
03596319901,500,000
1.800.000
Sim 0359631990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
631990 Viettel
Đặt mua
03545519901,500,000
1.800.000
Sim 0354551990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
990 Viettel
Đặt mua
03580019901,500,000
1.800.000
Sim 0358001990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1990 Viettel
Đặt mua
03543319901,500,000
1.800.000
Sim 0354331990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
31990 Viettel
Đặt mua
03558119901,650,000
1.980.000
Sim 0355811990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
811990 Viettel
Đặt mua
03560419901,670,000
2.000.000
Sim 0356041990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
990 Viettel
Đặt mua
03534619901,700,000
2.040.000
Sim 0353461990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1990 Viettel
Đặt mua
03545919901,700,000
2.040.000
Sim 0354591990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
91990 Viettel
Đặt mua
03592019901,700,000
2.040.000
Sim 0359201990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
201990 Viettel
Đặt mua
03558519901,700,000
2.040.000
Sim 0355851990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
990 Viettel
Đặt mua
03589319901,800,000
2.160.000
Sim 0358931990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1990 Viettel
Đặt mua
03586219901,800,000
2.160.000
Sim 0358621990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
21990 Viettel
Đặt mua
03569319901,800,000
2.160.000
Sim 0356931990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
931990 Viettel
Đặt mua
03595119901,800,000
2.160.000
Sim 0359511990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
990 Viettel
Đặt mua
03598519901,800,000
2.160.000
Sim 0359851990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1990 Viettel
Đặt mua
03589519901,800,000
2.160.000
Sim 0358951990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
51990 Viettel
Đặt mua
03595619901,800,000
2.160.000
Sim 0359561990 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
561990 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel vào mạng tại đây
Sim số đẹp Viettel
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 035 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 035 là của nhà mạng: Viettel
Năm 1990 Canh Ngọ Mệnh Thổ, Lộ bàng thổ
Mệnh thổ là biểu tượng về nơi ươm trồng, nuôi dưỡng và phát triển, nơi "sinh ký tử quy" (sống gửi thác về) của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng, hỗ trợ và tương tác với từng Hành khác. Khi tích cực, Thổ biểu thị lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Khi tiêu cực, Thổ tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo lắng về những khó khăn không tồn tại
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Thổ có tính tốt hay tương trợ người khác và trung thành. Vì thực tế và kiên trì nên họ là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Không những không bị thúc ép bất cứ điều gì, ngược lại họ rất bền bỉ khi giúp người khác. Do kiên nhẫn và vững vàng, họ có sức mạnh nội tâm rất lớn.
Tích cực – trung thành, nhẫn nại và có thể nhờ cậy.
Tiêu cực – thành kiến và có khuynh hướng "bới lông tìm vết"
Những năm sinh mệnh Thổ là:
Mậu Dần – 1938, 1998 - Thành Đầu Thổ
Kỷ Mão – 1939, 1999 - Thành Đầu Thổ
Bính Tuất – 1946, 2006 - Ốc Thượng Thổ
Đinh Hợi – 1947, 2007 - Ốc Thượng Thổ
Canh Tý – 1960, 2020 - Bích Thượng Thổ
Tân Sửu – 1961,2021 - Bích Thượng Thổ
Mậu Thân – 1968, 2028 - Đại Trạch Thổ
Kỷ Dậu – 1969, 2029 - Đại Trạch Thổ
Bính Thìn – 1976, 2036 - Sa Trung Thổ
Đinh Tỵ – 1977, 2037 - Sa Trung Thổ
Canh Ngọ – 1990 , 1930 - Lộ Bàng Thổ
Tân Mùi – 1991, 1931 - Lộ Bàng Thổ
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SONGAYSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SONGAYSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SONGAYSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Gửi yêu cầu sim số đẹp khác


Quý khách xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form bên dưới

TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP


Giao sim tận nơi - Đăng ký chính chủ

Hàng triệu sim số đẹp cho bạn lựa chọn
Số đẹp đồng hành - Thành công dẫn lối

 • CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
  CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
  CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
  CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
  CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
  Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
  Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
  Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

  Địa chỉ 1: T11 Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội
  Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
  Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
  Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
  Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
  -MST: 5701732681  -Số: 5701732681
 • Website: www.songaysinh.com
 • info@songaysinh.com