• Gợi ý từ khóa:
 • 091*999, *6868, 09888*
 • Để tìm sim có đuôi là 1988 bạn gõ 1988
  Để tìm sim 10 số có đuôi là 1988 bạn gõ 09*1988
  Để tìm sim 6868 đầu 090 bạn gõ 090*6868
  Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 03081992 , nhập 03081992
  Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
số ngày sinh

Sim Đầu Số 03 Viettel Năm 1979 Kỷ Mùi Mệnh Hỏa Thiên thượng hỏa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0342641979890,000
1.070.000
Sim 0342641979 Viettel Đầu số 034 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Viettel
Đặt mua
0386491979900,000
1.080.000
Sim 0386491979 Viettel Đầu số 038 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
91979 Viettel
Đặt mua
0399621979900,000
1.080.000
Sim 0399621979 Viettel Đầu số 039 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
621979 Viettel
Đặt mua
0368471979950,000
1.140.000
Sim 0368471979 Viettel Đầu số 036 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
979 Viettel
Đặt mua
03283019791,000,000
1.200.000
Sim 0328301979 Viettel Đầu số 032 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Viettel
Đặt mua
03448719791,000,000
1.200.000
Sim 0344871979 Viettel Đầu số 034 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
71979 Viettel
Đặt mua
03843019791,000,000
1.200.000
Sim 0384301979 Viettel Đầu số 038 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
301979 Viettel
Đặt mua
03537619791,000,000
1.200.000
Sim 0353761979 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
979 Viettel
Đặt mua
03489319791,000,000
1.200.000
Sim 0348931979 Viettel Đầu số 034 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Viettel
Đặt mua
03492119791,000,000
1.200.000
Sim 0349211979 Viettel Đầu số 034 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
11979 Viettel
Đặt mua
03879819791,000,000
1.200.000
Sim 0387981979 Viettel Đầu số 038 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
981979 Viettel
Đặt mua
03379819791,000,000
1.200.000
Sim 0337981979 Viettel Đầu số 033 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
979 Viettel
Đặt mua
03576919791,000,000
1.200.000
Sim 0357691979 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Viettel
Đặt mua
03329519791,000,000
1.200.000
Sim 0332951979 Viettel Đầu số 033 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
51979 Viettel
Đặt mua
03653619791,000,000
1.200.000
Sim 0365361979 Viettel Đầu số 036 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
361979 Viettel
Đặt mua
03371619791,000,000
1.200.000
Sim 0337161979 Viettel Đầu số 033 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
979 Viettel
Đặt mua
03955719791,000,000
1.200.000
Sim 0395571979 Viettel Đầu số 039 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Viettel
Đặt mua
03695119791,000,000
1.200.000
Sim 0369511979 Viettel Đầu số 036 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
11979 Viettel
Đặt mua
03672219791,000,000
1.200.000
Sim 0367221979 Viettel Đầu số 036 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
221979 Viettel
Đặt mua
03652319791,000,000
1.200.000
Sim 0365231979 Viettel Đầu số 036 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
979 Viettel
Đặt mua
03578319791,000,000
1.200.000
Sim 0357831979 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Viettel
Đặt mua
03298319791,000,000
1.200.000
Sim 0329831979 Viettel Đầu số 032 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
31979 Viettel
Đặt mua
03345119791,000,000
1.200.000
Sim 0334511979 Viettel Đầu số 033 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
511979 Viettel
Đặt mua
03382719791,000,000
1.200.000
Sim 0338271979 Viettel Đầu số 033 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
979 Viettel
Đặt mua
03360419791,000,000
1.200.000
Sim 0336041979 Viettel Đầu số 033 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Viettel
Đặt mua
03492819791,100,000
1.320.000
Sim 0349281979 Viettel Đầu số 034 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
81979 Viettel
Đặt mua
03941819791,100,000
1.320.000
Sim 0394181979 Viettel Đầu số 039 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
181979 Viettel
Đặt mua
03352019791,100,000
1.320.000
Sim 0335201979 Viettel Đầu số 033 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
979 Viettel
Đặt mua
03732019791,100,000
1.320.000
Sim 0373201979 Viettel Đầu số 037 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Viettel
Đặt mua
03892019791,100,000
1.320.000
Sim 0389201979 Viettel Đầu số 038 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
01979 Viettel
Đặt mua
03473419791,100,000
1.320.000
Sim 0347341979 Viettel Đầu số 034 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
341979 Viettel
Đặt mua
03864019791,100,000
1.320.000
Sim 0386401979 Viettel Đầu số 038 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
979 Viettel
Đặt mua
03744119791,100,000
1.320.000
Sim 0374411979 Viettel Đầu số 037 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Viettel
Đặt mua
03474919791,100,000
1.320.000
Sim 0347491979 Viettel Đầu số 034 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
91979 Viettel
Đặt mua
03845219791,100,000
1.320.000
Sim 0384521979 Viettel Đầu số 038 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
521979 Viettel
Đặt mua
03755419791,100,000
1.320.000
Sim 0375541979 Viettel Đầu số 037 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
979 Viettel
Đặt mua
03375419791,100,000
1.320.000
Sim 0337541979 Viettel Đầu số 033 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Viettel
Đặt mua
03835419791,100,000
1.320.000
Sim 0383541979 Viettel Đầu số 038 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
41979 Viettel
Đặt mua
03875419791,100,000
1.320.000
Sim 0387541979 Viettel Đầu số 038 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
541979 Viettel
Đặt mua
03356019791,100,000
1.320.000
Sim 0335601979 Viettel Đầu số 033 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
979 Viettel
Đặt mua
03676019791,100,000
1.320.000
Sim 0367601979 Viettel Đầu số 036 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Viettel
Đặt mua
03877019791,100,000
1.320.000
Sim 0387701979 Viettel Đầu số 038 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
01979 Viettel
Đặt mua
03658019791,100,000
1.320.000
Sim 0365801979 Viettel Đầu số 036 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
801979 Viettel
Đặt mua
03878019791,100,000
1.320.000
Sim 0387801979 Viettel Đầu số 038 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
979 Viettel
Đặt mua
03549019791,100,000
1.320.000
Sim 0354901979 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Viettel
Đặt mua
03539019791,100,000
1.320.000
Sim 0353901979 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
01979 Viettel
Đặt mua
03389019791,100,000
1.320.000
Sim 0338901979 Viettel Đầu số 033 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
901979 Viettel
Đặt mua
03649319791,100,000
1.320.000
Sim 0364931979 Viettel Đầu số 036 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
979 Viettel
Đặt mua
03625019791,150,000
1.380.000
Sim 0362501979 Viettel Đầu số 036 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Viettel
Đặt mua
03285619791,150,000
1.380.000
Sim 0328561979 Viettel Đầu số 032 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
61979 Viettel
Đặt mua
03647319791,200,000
1.440.000
Sim 0364731979 Viettel Đầu số 036 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
731979 Viettel
Đặt mua
03695419791,200,000
1.440.000
Sim 0369541979 Viettel Đầu số 036 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
979 Viettel
Đặt mua
03737419791,200,000
1.440.000
Sim 0373741979 Viettel Đầu số 037 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Viettel
Đặt mua
03589519791,200,000
1.440.000
Sim 0358951979 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
51979 Viettel
Đặt mua
03792619791,200,000
1.440.000
Sim 0379261979 Viettel Đầu số 037 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
261979 Viettel
Đặt mua
03268919791,200,000
1.440.000
Sim 0326891979 Viettel Đầu số 032 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
979 Viettel
Đặt mua
03531719791,200,000
1.440.000
Sim 0353171979 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1979 Viettel
Đặt mua
03581319791,200,000
1.440.000
Sim 0358131979 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
31979 Viettel
Đặt mua
03881319791,200,000
1.440.000
Sim 0388131979 Viettel Đầu số 038 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
131979 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel vào mạng tại đây
Sim số đẹp Viettel
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Năm 1979 Kỷ Mùi Mệnh Hỏa Thiên thượng hỏa
Hỏa là biểu tượng mùa hè, lửa và sức nóng. Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng; Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Hỏa yêu thích sự chủ động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ thường lôi kéo người khác vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.
Tích cực – người có đầu óc tiên tiến, khôi hài và đam mê.
Tiêu cực – nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc.
Vạn vật thuộc hành này
Hình tượng mặt trời, nến đèn các loại tam giác, màu đỏ, vật dụng thủ công, tranh ảnh về mặt trời / lửa
Những năm sinh mệnh Hỏa là:
Giáp Tuất – 1934, 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Ất Hợi – 1935, 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Mậu Tý – 1948, 2008 - Thích Lịch Hỏa
Kỷ Sửu – 1949, 2009 - Thích Lịch Hỏa
Bính Thân – 1956, 2016 - Sơn Hạ Hỏa
Đinh Dậu – 1957, 2017 - Sơn Hạ Hỏa
Giáp Thìn – 1964, 2024 - Phú Đăng Hỏa
Ất Tỵ – 1965, 2025 - Phú Đăng Hỏa
Mậu Ngọ – 1978, 2038 - Thiên Thượng Hỏa
Kỷ Mùi – 1979, 2039 - Thiên Thượng Hỏa
Bính Dần – 1986, 1926 - Lư Trung Hỏa
Đinh Mão – 1987, 1927 - Lư Trung Hỏa
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SONGAYSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SONGAYSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SONGAYSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Gửi yêu cầu sim số đẹp khác


Quý khách xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form bên dưới

TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP


Giao sim tận nơi - Đăng ký chính chủ

Hàng triệu sim số đẹp cho bạn lựa chọn
Số đẹp đồng hành - Thành công dẫn lối

 • CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
  CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
  CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
  CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
  CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
  Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
  Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
  Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

  Địa chỉ 1: T11 Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội
  Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
  Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
  Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
  Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
  -MST: 5701732681  -Số: 5701732681
 • Website: www.songaysinh.com
 • info@songaysinh.com