• Gợi ý từ khóa:
 • 091*999, *6868, 09888*
 • Để tìm sim có đuôi là 1988 bạn gõ 1988
  Để tìm sim 10 số có đuôi là 1988 bạn gõ 09*1988
  Để tìm sim 6868 đầu 090 bạn gõ 090*6868
  Để tìm sim ngày sinh có đuôi là 03081992 , nhập 03081992
  Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
số ngày sinh

Sim Đầu Số 03 Viettel Năm Sinh Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0356011967400,000
480.000
Sim 0356011967 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0339171957400,000
480.000
Sim 0339171957 Viettel Đầu số 033 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
71957 Viettel
Đặt mua
0358911967400,000
480.000
Sim 0358911967 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
911967 Viettel
Đặt mua
0376151967420,000
500.000
Sim 0376151967 Viettel Đầu số 037 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0358021967430,000
520.000
Sim 0358021967 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0379201967430,000
520.000
Sim 0379201967 Viettel Đầu số 037 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
01967 Viettel
Đặt mua
0396231967430,000
520.000
Sim 0396231967 Viettel Đầu số 039 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
231967 Viettel
Đặt mua
0337251967430,000
520.000
Sim 0337251967 Viettel Đầu số 033 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0395281967430,000
520.000
Sim 0395281967 Viettel Đầu số 039 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0397281967430,000
520.000
Sim 0397281967 Viettel Đầu số 039 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
81967 Viettel
Đặt mua
0367301967430,000
520.000
Sim 0367301967 Viettel Đầu số 036 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
301967 Viettel
Đặt mua
0389501967430,000
520.000
Sim 0389501967 Viettel Đầu số 038 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0336511967430,000
520.000
Sim 0336511967 Viettel Đầu số 033 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0358511967430,000
520.000
Sim 0358511967 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
11967 Viettel
Đặt mua
0327581967430,000
520.000
Sim 0327581967 Viettel Đầu số 032 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
581967 Viettel
Đặt mua
0358591967430,000
520.000
Sim 0358591967 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0385601967430,000
520.000
Sim 0385601967 Viettel Đầu số 038 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0362701967430,000
520.000
Sim 0362701967 Viettel Đầu số 036 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
01967 Viettel
Đặt mua
0377851967430,000
520.000
Sim 0377851967 Viettel Đầu số 037 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
851967 Viettel
Đặt mua
0389851967430,000
520.000
Sim 0389851967 Viettel Đầu số 038 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0395881967430,000
520.000
Sim 0395881967 Viettel Đầu số 039 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0356981967430,000
520.000
Sim 0356981967 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
81967 Viettel
Đặt mua
0395981967430,000
520.000
Sim 0395981967 Viettel Đầu số 039 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
981967 Viettel
Đặt mua
0333851957450,000
540.000
Sim 0333851957 Viettel Đầu số 033 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
957 Viettel
Đặt mua
0376601967450,000
540.000
Sim 0376601967 Viettel Đầu số 037 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0367931957450,000
540.000
Sim 0367931957 Viettel Đầu số 036 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
31957 Viettel
Đặt mua
0339582007450,000
540.000
Sim 0339582007 Viettel Đầu số 033 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
582007 Viettel
Đặt mua
0356091977450,000
540.000
Sim 0356091977 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
977 Viettel
Đặt mua
0392561967500,000
600.000
Sim 0392561967 Viettel Đầu số 039 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0379591957500,000
600.000
Sim 0379591957 Viettel Đầu số 037 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
91957 Viettel
Đặt mua
0363891967500,000
600.000
Sim 0363891967 Viettel Đầu số 036 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
891967 Viettel
Đặt mua
0385701967500,000
600.000
Sim 0385701967 Viettel Đầu số 038 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0387621967500,000
600.000
Sim 0387621967 Viettel Đầu số 038 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0367331957500,000
600.000
Sim 0367331957 Viettel Đầu số 036 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
31957 Viettel
Đặt mua
0325991957500,000
600.000
Sim 0325991957 Viettel Đầu số 032 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
991957 Viettel
Đặt mua
0357061977500,000
600.000
Sim 0357061977 Viettel Đầu số 035 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
977 Viettel
Đặt mua
0332931967500,000
600.000
Sim 0332931967 Viettel Đầu số 033 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0396511967500,000
600.000
Sim 0396511967 Viettel Đầu số 039 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
11967 Viettel
Đặt mua
0377581967500,000
600.000
Sim 0377581967 Viettel Đầu số 037 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
581967 Viettel
Đặt mua
0339071957500,000
600.000
Sim 0339071957 Viettel Đầu số 033 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
957 Viettel
Đặt mua
0378581967500,000
600.000
Sim 0378581967 Viettel Đầu số 037 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0399231967500,000
600.000
Sim 0399231967 Viettel Đầu số 039 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
31967 Viettel
Đặt mua
0393921967500,000
600.000
Sim 0393921967 Viettel Đầu số 039 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
921967 Viettel
Đặt mua
0393611957500,000
600.000
Sim 0393611957 Viettel Đầu số 039 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
957 Viettel
Đặt mua
0396031967500,000
600.000
Sim 0396031967 Viettel Đầu số 039 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0372151957500,000
600.000
Sim 0372151957 Viettel Đầu số 037 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
51957 Viettel
Đặt mua
0392661957500,000
600.000
Sim 0392661957 Viettel Đầu số 039 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
661957 Viettel
Đặt mua
0389151957500,000
600.000
Sim 0389151957 Viettel Đầu số 038 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
957 Viettel
Đặt mua
0332731967500,000
600.000
Sim 0332731967 Viettel Đầu số 033 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0328351957500,000
600.000
Sim 0328351957 Viettel Đầu số 032 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
51957 Viettel
Đặt mua
0337761967500,000
600.000
Sim 0337761967 Viettel Đầu số 033 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
761967 Viettel
Đặt mua
0338511967500,000
600.000
Sim 0338511967 Viettel Đầu số 033 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0337161977500,000
600.000
Sim 0337161977 Viettel Đầu số 033 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1977 Viettel
Đặt mua
0366261967520,000
620.000
Sim 0366261967 Viettel Đầu số 036 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
61967 Viettel
Đặt mua
0339021967520,000
620.000
Sim 0339021967 Viettel Đầu số 033 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
021967 Viettel
Đặt mua
0365761967550,000
660.000
Sim 0365761967 Viettel Đầu số 036 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
967 Viettel
Đặt mua
0327311967550,000
660.000
Sim 0327311967 Viettel Đầu số 032 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
1967 Viettel
Đặt mua
0393162007560,000
670.000
Sim 0393162007 Viettel Đầu số 039 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
62007 Viettel
Đặt mua
0375732007560,000
670.000
Sim 0375732007 Viettel Đầu số 037 www.songaysinh.comSố Năm Sinh
732007 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel vào mạng tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SONGAYSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SONGAYSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SONGAYSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

Gửi yêu cầu sim số đẹp khác


Quý khách xin vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form bên dưới

TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP


Giao sim tận nơi - Đăng ký chính chủ

Hàng triệu sim số đẹp cho bạn lựa chọn
Số đẹp đồng hành - Thành công dẫn lối

 • CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
  CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
  CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
  CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
  CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
  Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
  Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
  Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

  Địa chỉ 1: T11 Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội
  Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
  Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
  Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
  Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
  -MST: 5701732681  -Số: 5701732681
 • Website: www.songaysinh.com
 • info@songaysinh.com